Husk den årlige og løbende interne overvågning (egenkontrol)

Faglig nyhedAlt for ofte konstateres det i Revisortilsynets lovpligtige kvalitetskontrol, at mindre revisionsvirksomheder ikke i alle tilfælde får udført en årlig dokumenteret efterfølgende intern kontrol af kvalitetsstyringssystemet og en løbende kontrol af enkeltsager.

KvalitetOm revisorRegnskabRevisionSMV

Overvågning – også kaldet efterfølgende intern kontrol - af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem skal omfatte en løbende eller minimum årlig vurdering af hele kvalitetsstyringssystemet samt en løbende intern kontrol af enkeltsager på cyklisk basis. En af de primære fejl og mangler som ses i kvalitetskontrollen på virksomhedsniveau er manglende eller ikke tilstrækkelig udførelse af intern overvågning (egenkontrol).

Kvalitetsstyringssystemet og enkeltsager
Den interne kontrol af kvalitetsstyringssystemet er en løbende proces, som skal udføres og dokumenteres minimum en gang årligt. Kontrollen af selve systemet skal foretages af en faglig kompetent person i eller uden for revisionsvirksomheden.

Den interne kontrol af enkeltsager skal omfatte mindst én afsluttet erklæringsopgave med sikkerhed for hver underskrivende godkendte revisor. Denne kontrol kan foretages over en periode af eksempelvis tre år afhængigt af revisionsvirksomhedens egen politik. Den interne kontrol skal ligeledes foretages af en faglig kompetent person, og der må naturligvis ikke ske egenkontrol af sager, idet den underskrivende godkendte revisor ikke må foretage intern kontrol af sine egne sager.

I mindre revisionsvirksomheder vil det derfor ofte kræve, at en ekstern person med de fornødne faglige kompetencer hyres ind, og foretager den interne kontrol af enkelsagerne.

Til brug for dokumentation for den udførte interne kontrol, kan Revisortilsynets arbejdsprogrammer og tjeklister med fordel anvendes. På den måde sikre revisionsvirksomheden også, at der tages hånd om alle aspekter i kontrollen, herunder også relevante dokumentationskrav, som der gøres ved Revisortilsynets lovpligtige kvalitetskontrol.

Vær opmærksom
Udgangspunktet og det essentielle i en revisionsvirksomheds interne kontrol er at kunne vise, at kvalitetsstyringssystemet bl.a. er fagligt opdateret, fungerer effektivt og det anvendes hensigtsmæssigt. Dertil er det vigtigt, at eventuelle fejl og mangler efterfølgende rettes op og kommunikeres ud til alle involverede parter, så revisionsvirksomheden fremadrettet kan vise og dokumentere forbedringerne.

Mindre revisionsvirksomheder, eksempelvis med kun en godkendt revisor bør derfor nøje overveje, om den interne kontrol af enkeltsager kun skal omfatte én erklæringsopgave over en periode af eksempelvis tre år, da det kan være svært på baggrund af kun en sag at måle, hvorvidt kvalitetsstyringssystemet generelt fungere effektivt og anvendes hensigtsmæssigt.

FSR – danske revisors Kvalitetskorps
FSR – danske revisorer etablerede sidste år et Kvalitetskorps som har til hensigt at rejse rundt og hjælpe kollegaer med kvalitetsudfordringer. Kvalitetskorpsets opgaver kan bestå af bl.a.:

  • Faglig sparring
  • Yde faglig bistand, eksempelvis med et servicetjek af kvalitetsstyringssystemet mht., hvorvidt systemet anvendes hensigtsmæssigt.
  • Udføre intern kontrol af kvalitetsstyringssystem og enkeltsager.

Har din virksomhed brug for hjælpe til at få udført og dokumenteret den intern kontrol eller brug for et kvalitetstjek? Så klik her.

Læs mere om Kvalitetskorpset her.