Kvalitetskontrol 2015 - Husk at indsende kopi af kontrollantens erklæring

Faglig nyhedMedlemsvirksomhederne, som har været igennem kvalitetskontrollen, har en forpligtelse til at indsende resultatet af kvalitetskontrollen i form af en kopi af kontrollantens erklæring. PIE-revisionsvirksomheder skal indsendes en kopi af konklusionen på rapporten, når denne foreligger. Begge er uafhængigt af Revisortilsynets sagsbehandling.

KvalitetOm revisor

Mange revisionsvirksomheder har i denne tid været igennem en kvalitetskontrol. Derfor vil vi gerne erindre om at indsende en kopi af kvalitetskontrollantens erklæring for den gennemførte kvalitetskontrol for 2015 til kvalitet@fsr.dk. For PIE-revisionsvirksomheder skal en kopi af rapporten eller en kopi af konklusionen indsendes, når denne foreligger.

Det er samtidig vigtigt at pointere, at indsendelsen af erklæring og/eller rapport er uafhængigt af Revisortilsynets behandling og afgørelse af sagen, som ofte kan strække sig over længere tid. Når afgørelsen fra Revisortilsynet efterfølgende foreligger, bedes denne også sendt til kvalitet@fsr.dk.

Hvad siger foreningens vedtægterne om indsendelse af resultat for kontrollen?

Foreningens vedtægter præciserer dels kravene til indsendelse af erklæring/rapport og dels indsendelse af Revisortilsynets afgørelse, som det fremgår af pkt. 4.3:

”Revisionsvirksomhederne er endvidere forpligtet til at etablere og vedligeholde kvalitetsstyringssystemer, som sikrer, at deres virksomhed udføres i overensstemmelse med god revisorskik. Revisionsvirksomhederne skal indsende kopi af den af kvalitetskontrollanten udarbejdede erklæring/konklusion i rapport samt Revisortilsynets meddelelse om det endelige resultatet af kvalitetskontrollen. Foreningen kan desuden anmode revisionsvirksomhederne om på tro og love at bekræfte, at virksomheden har udført intern kontrol (overvågning) samt stille krav om, at revisionsvirksomheden indsender resultatet af denne kontrol til foreningen. ”

Bestemmelsen dækker over alle medlemsvirksomheder, uanset om disse er en PIE eller en non-PIE revisionsvirksomhed. Revisortilsynets kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder udføres af Revisortilsynets sekretariat, hvor der udarbejdes rapporter om den udførte kvalitetskontrol. Der afgives ikke erklæring, som det er kendetegnet ved kvalitetskontrol af non-PIE revisionsvirksomheder udført af eksterne kontrollanter.