Kvalitetskontrol – få, men vigtige ændringer i retningslinjerne for 2019, som nu er offentliggjort

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har netop offentliggjort retningslinjerne for kvalitetskontrollen 2019 for kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder med nogle få, men vigtige ændringer, som imødekommer nogle af FSR – danske revisorers tidligere forslag. Læs nedenfor, hvilke ændringer der er tale om.

RevisionKvalitetOm revisor

Der er tale om to sæt retningslinjer med tilhørende bilag. Det ene vedrører kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden (PIE-revisionsvirksomheder), og det andet vedrører kvalitetskontrol af andre revisionsvirksomheder (ikke-PIE revisionsvirksomheder).

Helt overordnet er der kun i begrænset omfang foretaget ændringer til retningslinjerne og de tilhørende bilag for 2019.

Hovedændringerne er følgende:

 • Sammensætning af team (ikke-PIE retningslinjer, afsnit 3.1)
  Kvalitetskontrollanten kan fremover sammensætte et team, der ikke udelukkende består af kvalitetskontrollanter godkendt af Erhvervsstyrelsen. Kvalitetskontrollanten skal være opmærksom på, at der sammensættes et team, hvor deltagerne enkeltvis har tilstrækkelig faglig uddannelse og relevant erfaring inden for revision og regnskabsaflæggelse.
 • Anvendelse af bilag 3 og 4 ved gennemgang af erklæringsopgaver hos PIE-revisionsvirksomheder (PIE-retningslinjer, afsnit 7.2)
  Bilag 3 og 4 anvendes fremover ved gennemgang af erklæringsopgaver hos PIE-revisionsvirksomhederne. Dette gælder både for ikke-PIE og PIE-erklæringsopgaver. Ved kontrol af en erklæringsopgave for en PIE-virksomhed tilpasses bilag 3 i fornødent omfang.
 • Udvælgelse af PIE-erklæringsopgaver (PIE-retningslinjer, afsnit 6.4)
  Minimumsstikprøven for udvælgelse af PIE-erklæringsopgaver er fjernet, så udvælgelsen fremadrettet sker risikobaseret med fokus på PIE-erklæringsopgaver, hvor betydningen af potentielle væsentlige fejl og mangler vurderes at være størst for samfundsøkonomien og over for tredjemand.  

Herudover er der primært foretaget en række sproglige tilpasninger, redaktionelle ændringer mv.

FSR – danske revisorer hilser ovenstående ændringer velkommen, idet de imødekommer nogle forslag, som foreningen tidligere har fremsat.

FSR – danske revisorer har længe haft og vil fortsat have et højt kvalitetsniveau hos medlemmerne som en vigtig del af foreningens strategi. Revisorbranchens troværdighed er afhængig af, at kvaliteten er i orden og til stadighed forbedres. Foreningen offentliggør derfor senere på ugen en handlingsplan med forslag til at optimere kvaliteten i revisorbranchen. Ud over 14 tiltag, der er foreningens aktive understøttelse af medlemmernes kvalitet, indeholder handlingsplanen 17 forslag til, hvordan den offentlige kontrol med revisionsvirksomhederne kan styrkes og effektiviseres yderligere. Vi foreslår bl.a., at den offentlige kontrol skal have flere og mere kompetente ressourcer, så vi kan få en hurtigere og mere kvalificeret sagsbehandling. Og vi foreslår en mere retfærdig gebyrstruktur i forhold til branchens finansiering af det offentlige tilsyn. Alt det kan du læse mere om i den kommende tid.

Retningslinjerne for kvalitetskontrollen 2019 finder du her   

Kontakt

 • Vibeke Sylvest

  Chefkonsulent, Cand.jur, MPA

  6070 8791

Tilmeld dig medlemsmøderne

27. marts kl. 8:00 – 10:00 , Hotel Quality, Taastrup

2. april kl. 08:00 – 10:00, Hotel Comwell Middelfart

2. april kl. 16:00 – 18:00, Hotel Horisonten, Aarhus

Vidste du at...

FSR - danske revisorer udbyder E-learningskurser skræddersyet til dig, der bliver udtrukket til kvalitetskontrol. Kurserne vil være tilgængelige på FSR PLAY i løbet af april måned. Ønsker du direkte besked, når kurserne ligger klar, kan du sende en mail med emnefeltet "E-learning om kvalitet" på kursus@fsr.dk. Så modtager du en mail, når kurserne er tilgængelige.