Decembers dilemma: Fuld skrue på skatteaktiv?

Faglig nyhedKvalitet forudsætter naturligvis altid, at revisoren så vidt muligt indhenter tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Ved nogle regnskabsposter er dette mere udfordrende end ved andre. Således er bevis om værdien af skattemæssige underskud ofte en udfordring.

RevisionSkatKvalitet

Fuld skrue på skatteaktiv?
Et revisionsfirma er i færd med at afslutte revisionen af et årsregnskab for et selskab, hvor der er et skattemæssigt fremførbart underskud på én million kroner. Klienten står fast på, at dette underskud skal indregnes på fuld skrue, det vil sige som et skatteaktiv på 220.000 kroner. Hvis dette aktiv ikke indregnes overhovedet, bliver selskabets egenkapital negativ med 150.000 kroner.

Selskabet udarbejder kun et budget for det kommende regnskabsår, hvilket er typisk for mindre selskaber. Dette budget, som efter revisionskontorets opfattelse bygger på rimelige forudsætninger, viser et forventet skattemæssigt overskud på 500.000 kroner. I den seneste periodebalance per 30. april holder budgettet – i hvert fald næsten.

Et par dage før selskabets bestyrelse skal godkende årsregnskabet, diskuterer revisionsfirmaets fire partnere problemstillingen. Partnerne har hver deres holdning til, hvordan problemet skal håndteres.

Du bedes afkrydse den partners holdning, som du mest enig i.

Svarfrist: Udløbet.

Vi samler alle svar sammen og udarbejder statistik på, hvordan svarene fordeler sig i forhold til de fire muligheder. Alle svar indgår anonymt i statistikken. Inden jul kommenterer chefkonsulent Lars Kiertzner resultatet.

Læs opfølgningen på december måneds dilemma

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128

FAKTABOKS

FSR – danske revisorer præsenterer en serie cases med titlen ’Månedens dilemma’. Hensigten er at inddrage medlemmerne i aktuelle faglige problemstillinger. Du opfordres derfor til at sætte et kryds i den svarmulighed, som du sandsynligvis ville vælge.