Februars dilemma: En følsom klassifikation

Faglig nyhedNår der dukker besvigelser op, er det ikke usædvanligt, at klienten ønsker at gemme det mest muligt bort. Dette er tilfældet i nedenstående case. Årsagen kan være, at direktøren ikke vil udsætte sig selv for kritik fra bestyrelsens side, eller at bestyrelsen ikke vil se dum ud i omverdenens øjne.

Kvalitet

Hos en af dine klienter blev det i sammenhæng med og i forlængelse af et beholdningseftersyn afdækket, at en ledende medarbejder, økonomichefen, havde misbrugt selskabets bankkonto til at betale private regninger. Efter en undersøgelse viste det sig, at underslæbet beløb sig til lidt over 500.000 kroner, hvilket var et væsentligt beløb for selskabet. Økonomichefen vil efter alt at dømme ikke være i stand til at tilbagebetale beløbet.

Efter at have bortvist økonomichefen ønsker direktøren, at sagen behandles så fortroligt som muligt. Han beder dig om at undlade at underrette bestyrelsen, ligesom beløbet skal gemmes i det årsregnskab, der skal være revideret om 14 dage. Han vil heller ikke anmelde forholdet til politiet.

Du bedes afkrydse den reaktion nedenfor, som det er mest sandsynligt, at du vil vælge.

Svarfrist:Udløbet

Vi samler alle svar sammen og udarbejder statistik på, hvordan svarene fordeler sig i forhold til de fem muligheder. Alle svar indgår anonymt i statistikken. Tirsdag den 19. februar kommenterer chefkonsulent Lars Kiertzner resultatet.

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128

FAKTABOKS

FSR – danske revisorer præsenterer en serie cases med titlen ’Månedens dilemma’. Hensigten er at inddrage medlemmerne i aktuelle faglige problemstillinger. Du opfordres derfor til at sætte et kryds i den svarmulighed, som du sandsynligvis ville vælge.