Januars dilemma: Fra mistanke til vished

Faglig nyhedDu har gennem længere tid haft mistanke om, at en af dine kunder udfører sort arbejde, men først nu har du fået bevis for, at mistanken er begrundet. Firmaet hedder Pia Hansen ApS og er en mindre håndværksvirksomhed, som består af en mester og hendes to svende. Selskabet har valgt at få udført udvidet gennemgang i de senere år.

Kvalitet

Håndværksmester Pia Hansen driver selskabet Pia Hansen ApS. Ud over Pia Hansen arbejder to svende i virksomheden samt Pia Hansens ægtefælle, Peter, der står for alt det praktiske, herunder bogholderiet.

Pia Hansen ApS har været din klient i mange år. I den senere tid har du fået en mistanke om, at en del af virksomhedens omsætning går uden om årsregnskabet. Mistanken er blevet understøttet ved et par bryllupper, som du har deltaget i på det seneste. Her udtrykte brudeparrene deres store tilfredshed med istandsættelsesprojekter, som Pia Hansen ApS forestod, og som efter brudeparrenes stolte fremvisning ser noget mere omfattende ud end det, som selskabet har faktureret. Mere håndfast har du hertil konstateret, at resultatet i de senere år har været faldende som procent af omsætningen.

Pia Hansen har forklaret den negative udvikling med prisstigninger på materialer i de senere år. Disse prisstigninger har hun ikke ment at kunne vælte videre til kunderne. Angående de to brudeparskunder, henviste hun til, at hun havde været uheldig med kalkulationerne ved tilbudsgivningen. ”Peter er ved at blive lidt glemsom”, fremhævede hun. ”Så er det da heldigt, at I alligevel kan få råd til alle de udlandsrejser”, sagde du, måske en smule spydigt. Det reagerede Pia Hansen ikke på. Situationen har gjort dig noget usikker, også under henvisning til det voksende fokus på revisorers underretnings- og anmeldelsespligt.

Ved en tilfældighed bliver du hos en anden klient opmærksom på en regning for et renoveringsarbejde, der umiddelbart er fremsendt den 14. juni som almindelig faktura fra Pia Hansen ApS, men noget usædvanligt af Pia Hansen og de to svende i fællesskab, samt for arbejde udført over tre weekender. Regningen lyder på 150.000 kroner eksklusive moms, det vil sige 180.000 kroner inklusive moms.

Du står umiddelbart foran afslutningen af udførelse af udvidet gennemgang af regnskabet for det seneste regnskabsår. Her konstaterer du, at der den 4. juli er indsat og umiddelbart herefter hævet et beløb på 180.000 kroner på Pia Hansen ApS' bankkonto uden reference til en faktura i regnskabsmaterialet. Din mistanke vokser nu om, at der kan være tale om ikke uvæsentligt sort arbejde i virksomheden. Regnskabsåret er kalenderåret, og datoen er den 28. maj.

Du bedes afkrydse den reaktion nedenfor, som det er mest sandsynligt, at du vil vælge.

Svarfrist: Udløbet.

Vi samler alle svar sammen og udarbejder statistik på, hvordan svarene fordeler sig i forhold til de fire muligheder. Alle svar indgår anonymt i statistikken.Torsdag den 24. januar kommenterer chefkonsulent Lars Kiertzner resultatet.

Læs opfølgningen på ovenstående dilemma

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128

FAKTABOKS

FSR – danske revisorer præsenterer en serie cases med titlen ’Månedens dilemma’. Hensigten er at inddrage medlemmerne i aktuelle faglige problemstillinger. Du opfordres derfor til at sætte et kryds i den svarmulighed, som du sandsynligvis ville vælge.