Synlig kvalitet

Som en vigtig del af strategi 2013-2015 har foreningen valgt at sætte særlig fokus på kvaliteten i revisors arbejde.

Der er ingen tvivl om, at den kvalitetskontrol, som udføres af Revisortilsynet, stiller store krav til det arbejde, revisor udfører. Derfor ser vi også som brancheorganisation en vigtig opgave i at bidrage til og støtte op om kvaliteten i vores medlemmers arbejde. 

I den forbindelse har vi igangsat en række initiativer, som kan være med til at sikre en fortsat høj kvalitet. Som hidtil har vi særlig fokus på at holde vores medlemmer ajour og hele tiden informere om nye standarder og lovkrav på vores hjemmeside og nyhedsmails. Derudover informerer vi bredt om Revisornævnets afgørelser og den lære, man kan drage af dem.

Vi gennemgår også kvalitetskontrollanternes rapporter for at finde de steder, hvor der er problemer, og tilbyder medlemmer råd og vejledning. Det er der en del, der allerede har taget imod.

Som noget nyt har foreningen desuden taget initiativ til at indføre et såkaldt gennemsigtighedskrav, som betyder, at revisionsfirmaerne på deres hjemmeside fremover skal offentliggøre, hvis Revisortilsynet har indbragt revisionsvirksomheden for Revisornævnet på grund af et mangelfuldt eller ikke anvendt kvalitetssikringssystem. Forslaget vil blive behandlet på foreningens generalforsamling maj 2013. 

Læs mere her om vores arbejde med at sikre høj kvalitet i branchen her på siderne.
Få et overblik over FSR - danske revisorers 17 forslag til bedre kvalitet - "Styrket kvalitet i revisorbranchen".

Kontakt

  • Vibeke Sylvest

    Chefkonsulent, Cand.jur, MPA

    6070 8791