Husk at registrere alle godkendte revisorer i revisionsvirksomheden - krav om årligt gebyr

Faglig nyhedAlle godkendte revisorer, der er beskæftiget i eller på anden måde tilknyttet en revisionsvirksomhed, skal registreres i revisionsvirksomheden og betale et årligt gebyr til dækning af udgifterne til kvalitetskontrol, undersøgelsessystemet og drift af Revisornævnet. Dette gælder også revisorer, der er tilknyttet en holdingvirksomhed, der ejer en revisionsvirksomhed.

KvalitetOm revisor

Reglerne om finansiering af kvalitetskontrol samt undersøgelses- og disciplinærsystemet findes i revisorlovens § 50.

I praksis indebærer det, at der skal opkræves et gebyr over for alle godkendte revisorer, der er beskæftiget i eller på anden måde tilknyttet en revisionsvirksomhed. Dette gælder også revisorer, der er tilknyttet en revisionsvirksomhed via ejerskab, herunder en holdingvirksomhed, der i lovens forstand sidestilles med en revisionsvirksomhed. Dette fremgår af bkg. 728 af 15. juni 2016 om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Reglerne gælder ikke kun almindelige aktive revisionsvirksomheder, men også holdingvirksomheder, der ejer revisionsvirksomheder, samt for registrerede revisorer, der er tilknyttet en virksomhed, som omfattes af § 17 i revisorloven (landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer).

Erhvervsstyrelsen har over for FSR – danske revisorer oplyst, at der er revisionsvirksomheder, som ikke i alle tilfælde har fået registreret beskæftigede og tilknyttede godkendte revisorer til revisionsvirksomheden på behørig vis. Dette gælder særligt i forhold til holdingvirksomheder, som ejer revisionsvirksomheder.

Disse revisionsvirksomheder vil modtage en skrivelse fra Erhvervsstyrelsen om at bringe registreringsforholdene på plads. Hvis ikke dette sker, kan styrelsen i værste fald slette revisionsvirksomheden fra Revisorregistret. De manglende registreringsforhold medfører ligeledes, at der opkræves gebyr med tilbagevirkende kraft for de seneste par år, hvor registreringsforholdene ikke har været på plads.

Vær derfor opmærksom på, at en godkendt revisor kun må afgive erklæringer med sikkerhed igennem en revisionsvirksomhed, som den pågældende er tilknyttet og registeret hos via Virk.dk (tidligere Revireg). Endvidere kan vi nævne, at alle godkendte revisorer, der er beskæftiget i eller tilknyttet en revisionsvirksomhed eller holdingvirksomhed, der ejer en revisionsvirksomhed, skal registreres og tilknyttes revisionsvirksomheden via Virk.dk.

Ovennævnte krav til registrering gælder også revisionsvirksomheder, der vælger at lade sig registrere i Virk.dk, selvom de ikke afgiver erklæringer med sikkerhed.

Ligeledes gælder det, hvor en godkendt revisor ejer sin andel af en revisionsvirksomhed gennem sin holdingvirksomhed, som har bestemmende indflydelse, uanset om der afgives erklæringer eller ej fra denne holdingvirksomhed.

Da holdingvirksomheder, der ejer revisionsvirksomheder, også er omfattet af samme regelsæt samt af reglerne for kvalitetskontrol, undersøgelsessystemet og indbringelse for Revisornævnet, bliver nogle revisorer således ramt af flere gebyropkrævninger.

Det kan naturligvis synes uhensigtsmæssigt, at der opkræves samme størrelse gebyr til finansieringen af udgifterne til kvalitetskontrol mv., da omfanget af en kvalitetskontrol af en holdingvirksomhed eller en revisionsvirksomhed, der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed, er mindre omfattende. Dette vil dog afspejle sig i en mindre udgift til selve udførelsen af kvalitetskontrollen. FSR – danske revisorer har tidligere været i dialog med styrelsen om en mulighed for differentiering af gebyrerne i forhold til virksomhedstyper. I lovbemærkningerne til revisorloven, der trådte i kraft i juni 2016, er der lagt op til en større årlig besparelse på kvalitetskontrollen som følge af en risikobaseret kvalitetskontrol. Vi vil naturligvis følge op over for Erhvervsstyrelsen i forhold til de fornuftige tiltag og intentioner om en samlet besparelse.