Erhvervsstyrelsens retningslinjer for 2017 er nu offentliggjort

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har netop offentliggjort retningslinjerne for den kommende kvalitetskontrol for 2017

KvalitetOm revisorRevisionRegnskab

Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort retningslinjerne for kvalitetskontrollen i 2017. Retningslinjerne er for 2017 uddybet med nærmere beskrivelse omkring risikofaktorer for udvælgelse af revisionsvirksomheder og enkeltsager. Enkeltsager vil tage mere udgangspunkt i risikoparametre for sagerne frem for en stikprøveudtagning med udgangspunkt i den enkelte revisor.

Af de væsentligste ændringer kan bl.a. nævnes:

 • Nyt fokusområde om revisors skriftlige rapportering til virksomhedens øverste ledelse bl.a. som en konsekvens af, at krav til protokol er udgået, men hvor rapporteringen fortsat skal ske efter ISA 260 og 265
 • Nærmere vejledning om udvidelse af stikprøver
 • Ensartet timepris for kontrol af non PIE-virksomheder på kr. 1.400

PIE-revisionsvirksomheder
Arbejdsprogrammerne for kontrol af PIE-revisionsvirksomhederne (revisionsvirksomheder, som reviderer virksomheder af offentlig interesse) og deres kvalitetsstyringssystem vil fortsat ske via det internationale arbejdsprogram (CAIM) og med de tilhørende materialelister og tillæg til brug for kontrollen.

Non PIE-revisionsvirksomheder
Arbejdsprogrammerne for kontrol af non PIE-revisionsvirksomheder (revisionsvirksomheder, som afgiver erklæringer med sikkerhed over for virksomheder i SMV-segmentet) og deres kvalitetsstyringssystemer byder på enkelte ændringer i forhold til tilpasning til ændringerne i revisorloven og tilhørende bekendtgørelser fra juni sidste år.

Fokusområder

Retningslinjernes fokusområder som en del af en risikobaseret tilgang vil blive videreført fra tidligere år, dog med tillæg af revisors rapportering til øverste ledelse. Fokusområder for alle revisionsvirksomheder vil således være:

 • Revision af omsætning, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis
 • Værdiansættelse af aktiver, herunder påvirkning af væsentlige skøn, reaktion på risici og usikkerheder
 • Going concern, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis
 • Revisors skriftlige rapportering til virksomhedens øverste ledelse
 • Sagsbelastning og involvering af underskrivende revisor i opgaveløsningen

Dertil vil der fortsat være særlig fokus i PIE-revisionsvirksomheder på følgende:

 • Koncernrevision, herunder anvendelse af komponentrevisors arbejde (gælder også for non PIE-revisionsvirksomheder, hvor dette er aktuelt)
 • Kvalitetssikringsgennemgang
 • Uafhængighed, herunder med fokus på selvrevision og intimidering

Se Erhvervsstyrelsens nyhed

Læs retningslinjer her.

Kontakt

 • Vibeke Sylvest

  Chefkonsulent, Cand.jur, MPA

  6070 8791