Revisortilsynets fokusområder for kvalitetskontrollen 2015 - nyt fokusområde

Faglig nyhedRevisortilsynet har netop offentliggjort fokusområderne for den kommende kvalitetskontrol for 2015. Fokusområderne for 2014 er videreført, men der vil i de kommende retningslinjer blive indarbejdet et nyt fokusområde særlig rettet på revisionsvirksomhedernes opkøb og fusioner. Men det er usikkert, om der kommer nye fokusområder til.

KvalitetOm revisorRegnskabRevisionSMV

Revisortilsynet har besluttet at bevare fokusområderne fra 2014 til den kommende kvalitetskontrol for 2015. Dette betyder, at der fortsat vil være fokus på følgende for alle revisionsvirksomheder:

  • Revision af omsætning – herunder om omsætning og deraf afledte regnskabsposter er risikovurderet tilstrækkeligt professionelt, og om der er opnået relevant og tilfredsstillende revisionsbevis
  • Going concern forhold
  • Værdiansættelse af aktiver, der er påvirket af væsentlige regnskabsmæssige skøn herunder revisors reaktion på vurderede væsentlige risici og skønsmæssig usikkerhed.
  • Koncernrevision – herunder om ISA 600 om komponentrevisor er anvendt i tilstrækkeligt omfang ved koncernrevisioner

Dertil vil der fortsat være særlig fokus i PIE-revisionsvirksomheder på følgende:

  • Kvalitetssikringsgennemgang – herunder om systemet indeholder procedurer herfor, og om der udføres en tilstrækkelig kvalitetssikringsgennemgang
  • Uafhængighed – herunder om andre ydelser end revision er intimiderende for uafhængigheden, og om det er foretaget på et professionelt og fagligt forsvarlig grundlag

Revisionsvirksomheders opkøb og fusioner
Som noget nyt, vil Revisortilsynet have fokus på revisionsvirksomhedernes overvejelser, håndtering af og integrering i forbindelse med opkøb, fusioner mv. Det er derfor vigtigt, at der i en tid med opkøb og fusioner mellem revisionsvirksomheder, fortsat holdes fokus på kvaliteten af revisors arbejde.

Det er endnu usikkert, hvilken form fokusområdet vil have i de kommende retningslinjer for 2015. Og Revisortilsynet kan da heller ikke garantere, at der ikke kommer justeringer til de eksisterende retningslinjer eller om der kommer nye fokusområder til.

Læs om Revisortilsynets fokusområde her.