Stor besparelse i dit gebyr til det offentlige tilsyn med revisorerne i år

Faglig nyhedNu bliver den besparelse i gebyrregningen for det offentlige tilsyn med revisorerne, som FSR - danske revisorer har kæmpet for i flere år, indfriet. Læs, hvor meget det drejer sig om for din virksomhed.

KvalitetOm revisorRevision

Erhvervsstyrelsen er i disse dage ved at opkræve gebyr for finansieringen af det offentlige tilsyn med revisorerne, det vil sige gebyrer for henholdsvis kvalitetskontrollen med revisorerne, det såkaldte Undersøgelsesinstitut og Revisornævnet. Størrelsen på de tre gebyrer er den samme som i 2019, blot indeksreguleret.

Den glædelige nyhed er, at Erhvervsstyrelsen samtidig har meldt ud, at der i 2019 vil ske en tilbagebetaling på 1.590 kr. pr. revisor, svarende til gebyrsatsen for Revisornævnet i 2019. Opkrævning til finansieringen af driften af Revisornævnet er således 0 kr. i 2019. Det skyldes, at der i de seneste år er oppebåret et akkumuleret overskud i forbindelse med driften af Revisornævnet, og de penge skal tilbagebetales til branchen.

FSR – danske revisorer har, siden det ændrede sanktionsregime for revisorer blev indført med revisorlovsændringerne i 2016, kæmpet for, at de besparelser, som det nye sanktionsregime ville medføre i Revisornævnets sagsbehandling, kom tilbage i lommerne på revisorerne. Det sker nu ved, at årets opkrævning til finansiering af det offentlige tilsyn med revisorerne bliver sat ned med 1.590 kr. pr. revisor. Det er vi glade for.

FSR – danske revisorer har desuden været i dialog med Erhvervsstyrelsen omkring muligheden for at foretage en ændring i gebyrstrukturen for det offentlige tilsyn. Ønsket om en sådan ændring er kommet fra de revisorer, som hvert år opkræves dobbeltgebyrer til finansieringen af det offentlige tilsyn med revisorerne. Det skyldes, at sådanne revisorer – som reglerne foreskriver det - både er tilknyttet en aktiv revisionsvirksomhed og en passiv via deres holdingvirksomheder eller lign.

Erhvervsstyrelsen har nu opgjort tallene på dobbeltopkrævningerne: De viser, at der bliver dobbeltopkrævet hos 572 revisorer, som er godkendte og tilknyttet en revisionsvirksomhed, svarende til 20 procent af alle godkendte og tilknyttede revisorer. Hvis en gebyrændring indføres, der tilgodeser disse 572 revisorer, vil det betyde, at gebyret for de resterende 2.241 revisorer, svarende til 80 procent af de godkendte og tilknyttede revisorer, vil stige med det beløb, som de 572 revisorer sparer. Det vil sige en besparelse for mindretallet, betalt af flertallet. Det er ikke hensigtsmæssigt.

På den baggrund er foreningen nu i gang med at undersøge andre muligheder for omlægning af gebyrstrukturen, hvor f.eks. revisionsvirksomheder, hvor der alene afgives erklæringer uden sikkerhed, kan betale et mindre gebyr, idet de ikke er underlagt kvalitetskontrol. Ligeledes så foreningen også gerne en gebyrstruktur, hvor de, der belaster systemet, ved f.eks. undersøgelsessager og revisornævnssager, i højere grad også finansierer systemet, hvis det kan lade sig gøre uden at gå på kompromis med retssikkerheden.

Du kan se de aktuelle gebyrsatser for 2019 i bekendtgørelse nr. 1048 af 16. oktober 2019 om finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser samt Revisornævnet.

Kontakt

  • Vibeke Sylvest

    Chefkonsulent, Cand.jur, MPA

    6070 8791