Erhvervsstyrelsen søger kvalitetskontrollanter

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen søger kvalitetskontrollanter til kontrol af ikke-PIE revisionsvirksomheder for den næste femårs periode

KvalitetOm revisor

Erhvervsstyrelsen søger godkendte revisorer som kvalitetskontrollanter til at udføre kvalitetskontrol af ikke-PIE revisionsvirksomheder (revisionsvirksomheder, som ikke reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, jf. revisorlovens § 1a, stk. 1, nr. 3). Ansøgningsfristen er 10. november 2016 og gælder både for statsautoriserede og registrerede revisorer. 

Kvalitetskontrollanter skal have tilstrækkelig faglig uddannelse og relevant erfaring inden for revision og regnskabsaflæggelse og have fornødent kendskab til kvalitetskontrol. Betingelsen for at blive kvalitetskontrollant er, at ansøgeren:

 1. Er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

 2. Ikke inden for de seneste fem år ved Revisornævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald, ikendt en bøde, midlertidigt forbud, betinget eller ubetinget rettighedsfrakendelse, som styrelsen vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant

 3. Ikke er optaget i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser, som Erhvervsstyrelsen vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant

 4. Ikke har en verserende sag ved Revisornævnet, som styrelsen vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant

 5. Ikke er tilknyttet en revisionsvirksomhed, som i forbindelse med den senest afsluttede kvalitetskontrol af styrelsen er blevet pålagt en opfølgende kvalitetskontrol, som styrelsen vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant

 6. Har deltaget i praktisk revisionsarbejde og i forbindelse hermed afgivet erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 2, i mindst tre år inden for de seneste fem år og

 7. Kan påtage sig årligt at udføre kvalitetskontrol af et antal revisionsvirksomheder fastsat af Erhvervsstyrelsen

 8. Har gennemgået og indberettet den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens § 4 og regler udstedt i medfør heraf.

Derudover vil der blive lagt vægt på følgende:

 • Hvilke erfaringer ansøgeren har med revisionsarbejde, herunder størrelsen og karakteren af de typer virksomheder, i hvilke ansøgeren har udført erklæringsopgaver

 • Ansøgerens praktiske erfaring med internt kvalitetsarbejde

 • Om ansøgeren har deltaget ved udførelsen af kvalitetskontroller i regi af det tidligere Revisortilsyn

 • Eventuel erfaring med ansøgerens hidtil udførte arbejde med kvalitetskontroller i regi af det tidligere Revisortilsynet

 • Om ansøgeren er eller har været tilknyttet en revisionsvirksomhed, der har gennemgået en kvalitetskontrol

 • Om ansøgeren opfylder kravene om obligatorisk efteruddannelse.

Derudover tilstræbes der en vis geografisk spredning af kontrollanter, og at der godkendes såvel statsautoriserede som registrerede revisorer.

Se Erhvervsstyrelsens jobopslag her.

Se ansøgningsskema her.

Se Erhvervsstyrelsens nyhed her.