100.000 virksomheder mangler at registrere reelle ejere

Faglig nyhedFredag den 1. december 2017 udløb fristen for at registrere virksomhedernes reelle ejere. Ca. 100.000 virksomheder manglede at registrere oplysningerne på Virk Indberet, da fristen udløb. Det svarer til ca. 30 pct. af de omfattede 350.000 virksomheder.

VirksomhedsretOm revisor

Rigtig mange virksomheder, fonde, foreninger mv. mangler at registrere sine reelle ejere. Det skyldes formentlig i de fleste tilfælde manglende kendskab til reglerne og ”sjusk”. I nogle tilfælde er årsagen nok, at det kan være vanskeligt for ledelsen i et datterselskab at klarlægge den reelle ejerstruktur i en større, måske international koncern. I andre tilfælde kan det være, at de reelle ejere ikke ønsker offentlighed om ejerstrukturen og derfor forsøger at sløre realiteterne.

Kravet om at registrere reelle ejere bunder i hvidvaskreglerne. Formålet med reglerne er at skabe gennemsigtighed i virksomhedernes ejerstrukturer, så de reelle ejere bliver synlige. Dette skal medvirke til at forhindre hvidvask, terrorfinansiering og skatteunddragelse og samtidig forbedre myndighedernes mulig for at efterforske økonomisk kriminalitet.

Ledelsen skal registrere
Virksomhedens ledelse har ansvaret for at klarlægge og registrere oplysningerne om de reelle ejere. Registrerer virksomheden ikke sine reelle ejere, kan virksomheden blive pålagt bødestraf.

Virksomheden skal også fremadrettet sørge for, at registreringerne af reelle ejere er korrekte og opdaterede. Bliver ledelsen bekendt med ændringer, skal ledelsen derfor hurtigst muligt registrere de nye oplysninger på Virk Indberet.

Revisor kan assistere og kontrollere
Den praktiske del af registreringen kan naturligvis foretages af andre end ledelsen, fx virksomhedens revisor, lige som revisor kan assistere virksomhedens ledelse med at klarlægge og dokumentere den legale og reelle ejerstruktur. 

Ved revision og udvidet gennemgang af selskabers årsregnskab har revisor en undersøgelsespligt efter selskabslovens § 147, stk. 2. Hvis revisor konstaterer, at ledelsen ikke har registreret de lovpligtige oplysninger i ejerregistret, skal revisor oplyse om lovovertrædelsen i revisionspåtegningen. Tilsvarende gælder i erklæringen om udvidet gennemgang.

Nyttig info på ERST.dk
Erhvervsstyrelsens hjemmeside indeholder nyttige og lettilgængelige informationer om registrering af virksomheders reelle ejere. Her kan du blandt andet finde styrelsens opdaterede vejledning og få svar på en række spørgsmål:

  • Hvilke virksomheder er omfattet af registreringspligten?
  • Hvem skal registreres?
  • Hvordan opgøres reelle ejere?

Link til vejledning

Flere tusinde virksomheder mangler også at registrere legale ejere
Som bekendt skal en række virksomheder registrere både legale ejere og reelle ejere. Ca. to tusinde selskaber mangler fortsat at registrere legale ejere på Virk indberet, selvom dette krav har været gældende siden juni 2015. Erhvervsstyrelsen er i færd med at tvangsopløse disse selskaber.

 

Kontakt

  • Jan Brødsgaard

    Fagkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1060
Hvad er kravene for behandling af persondata