Let administration

Faglig nyhedRegeringen har i marts 2009 udsendt en plan for afbureaukratisering med titlen "Let administration".

Regeringen har i marts 2009 udsendt en plan for afbureaukratisering med titlen "Let administration". Rapporten er vedhæftet nedenfor. FSR har i anledning af rapporten udsendt en pressemeddelelse, hvori FSR påpeger, at revision ikke bør betragtes som en administrativ byrde, men at revisionen sikrer regnskabet en høj brugsværdi, samt at revisor i forbindelse med sin revision yder løbende kvalificeret og værdifuld rådgivning af virksomhederne.

 

LET_Administration_Afbureaukratiseringsplan