Problemer med digitale løsninger? – deltag i Rigsrevisionens undersøgelse

Faglig nyhedRigsrevisionen er i gang med en undersøgelse af brugervenligheden i det offentliges digitale selvbetjeningsløsninger for virksomheder.

Virksomhedsret

Undersøgelsen henvender sig til Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder, og Rigsrevisionen vil undersøge oplevelsen af digital selvbetjening. Det drejer sig bl.a. om NemID, digital post samt forskellige selvbetjeningsløsninger inden for den offentlige sektor.

 

Man kan deltage i undersøgelsen, og tilkendegive sin mening på virk.dk eller skat.dk via følgende spørgeskema.

 

Ud fra besvarelserne udvælges et antal virksomheder til at deltage i personlige interview om digital selvbetjening.

 

FSR – danske revisorer har tidligere i år foretaget en undersøgelse vedrørende medlemmernes oplevelser i forbindelse med offentlige indberetninger. Panelet bestod af 575 revisorer fordelt over hele landet. FSR – danske revisorers egen undersøgelse konkluderede, at selv om der er kommet flere offentlige digitale services de senere år, er virksomhedernes byrder ved indberetninger til de offentlige myndigheder alligevel steget.

 

 

Læs Dansk Erhvervs nyhedsbrev her.

Læs tidligere nyhed fra FSR om den voksende byrde ved indberetninger til det offentlige her.