Ny anmeldelsesbekendtgørelse med gebyrer for selskabsstiftelse mv. træder i kraft 1. april 2011

Faglig nyhedDen nye anmeldelsesbekendtgørelse med taksterne for visse selskabsretlige registreringer er udsendt. De nye takster for anmeldelse af stiftelse og visse ændringer træder i kraft 1. april 2011.

Virksomhedsret

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt en ny anmeldelsesbekendtgørelse, der træder i kraft den 1. april 2011.

I bekendtgørelsen er som bilag 2 indføjet de nye takster for visse selskabsretlige registreringer.

Der indføres registreringsgebyr for stiftelse af selskaber og for visse ændringer i registrerede forhold. Gebyret er væsentligt lavere, hvis registrering sker via Webreg frem for i en traditionel papiranmeldelse.

Der skal betales registreringsgebyrer efter nedenstående takster:
Registreringsgebyr for
Webreg stiftelse 670,00 kr.
Webreg ændring 180,00 kr.
Øvrig stiftelse 2.150,00 kr.
Øvrig ændring 340,00 kr.
Genoptagelse 350,00 kr.

Det er anmelderen, der hæfter for betaling af gebyret.

Det er fortsat gebyrfrit at ændre adresse, hjemsted, regnskabsår, revisor mv.

Bekendtgørelsen indeholder desuden nærmere regler om anmeldelse af kapitalnedsættelse, national fusion og national spaltning samt bestemmelser om offentliggørelse via Webreg af visse indkaldelser, meddelelser og erklæringer mv, der uddyber selskabslovens regler.

Anmeldelsesbekendtgørelsen - Bekendtgørelse nr. 243 af 25. marts 2011