Butikkers mulighed for at holde åbent på helligdage, grundlovsdag mv.

Faglig nyhedLov om detailsalg indeholder regler om mindre butikkers mulighed for at holde åbent på helligdage, grundlovsdag mv.

Virksomhedsret

I lov om detailsalg fra butikker (tidligere lukkeloven) er der fastsat regler om, at der som udgangspunkt ikke må ske detailsalg fra butikker, hvorfra der foregår detailsalg, på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl. 15 på nytårsaftensdag jf. lov nr. 543 af 26. maj 2010, jf. lov nr. 606 af 24. juni 2005. I loven er der dog fastsat flere undtagelser, som gør, at visse detailbutikker ikke er påkrævet at holde lukket de pågældende dage. Undtaget fra kravet om at holde lukket de pågældende dage er eksisterende butikker, hvis realiserede omsætning for seneste regnskabsperiode ikke overstiger et fastsat omsætningsbeløb samt nye butikker, hvis budgetterede omsætning for første regnskabsperiode ikke overstiger omsætningsgrænsen.

Bagatelgrænsen

For ikke at blive omfattet af kravet om at holde lukket, skal butikkerne indsende en erklæring til Erhvervsstyrelsen om, at den bogførte omsætning eller budgetterede omsætning ikke overstiger ovennævnte omsætningsgrænse. Eksisterende og nye butikker er ikke omfattet af indsendelseskravet, såfremt omsætningen ikke overstiger en fastsat bagatelgrænse.

Årlig regulering af beløbsgrænserne

De ovenfor nævnte beløbsgrænser reguleres årligt i overensstemmelse med stigningen i Danmarks Statistiks forbrugerindeks respektive detailomsætningsindeks. Erhvervsstyrelsen bekendtgør hvert år beløbene efter den stedfundne regulering. Beløbsgrænserne er senest forhøjet med virkning fra 19. marts 2014.

Omsætnings- og bagatelgrænsens størrelse

Omsætningsgrænsen er steget fra 32,8 mio. kr. til 33,1 mio. kr. inkl. moms mens bagatelgrænsen er steget fra 14,2 mio. kr. til 14,3 mio. kr. inkl. moms, jf. bekendtgørelse nr. 206 af 6. marts 2014 om omsætningsgrænsen og bagatelgrænsen for butikker.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 19. marts 2014 og ophæver i samme forbindelse de hidtidigt gældende beløbsgrænser i bekendtgørelse nr. 236 af 8. marts 2013.

Download bekendtgørelse nr. 206 af 6. marts 2014 om omsætningsgrænsen og bagatelgrænsen