Nye krav til årsrapporter i erhvervsdrivende fonde

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen præciserer i en meddelelse, at de nye krav til erhvervsdrivende fondes årsrapporter først finder anvendelse for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere.

Regnskab

Den nye lov om erhvervsdrivende fonde trådte i kraft den 1. januar 2015. Det nye regelsæt stiller også en række nye krav til årsrapporterne i erhvervsdrivende fonde.

Langt de fleste regler med betydning for årsrapporten finder dog først anvendelse for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere:

  • LEF § 60 (Anbefalinger for god Fondsledelse)
  • LEF § 80 (legatarfortegnelsen)
  • ÅRL § 77 a (redegørelse for god fondsledelse) og
  • ÅRL § 77 b (uddelingspolitik)

Dette fremgår af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1386 af 10. december 2014 om ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde. I denne forbindelse skal det bemærkes, at det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at reglerne i ÅRL § 69 vedrørende nærtstående parter og vederlag ligeledes først finder anvendelse for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere.

Erhvervsdrivende fonde, der har kalenderåret som regnskabsår, skal derfor først forholde sig til de nye regler i årsregnskabsloven i foråret 2016.

Se Erhvervsstyrelsens meddelelse her.