S.M.B.A.'er kan ikke registreres som skuffeselskab

Faglig nyhedIfølge ny selskabsretlig praksis kan et S.M.B.A. ikke være et skuffeselskab. Kun selskaber med egentlig erhvervsdrift kan være omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder.

Virksomhedsret

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ændret praksis i forbindelse med registrering af anmeldelser af nystiftede S.M.B.A.'er, dvs. selskaber med begrænset ansvar, som ikke er kapitalselskaber.

Ifølge styrelsens nye praksis vil et S.M.B.A. blive nægtet registrering hos styrelsen, hvis det er et skuffeselskab uden egentlig erhvervsdrift.

S.M.B.A.'er ikke kapitalselskaber i modsætning til aktie- og anpartsselskaber. De er derimod personselskaber, og er derfor ikke omfattet af den detaljerede regulering, som gælder for A/S og ApS. Personselskaber skal som udgangspunkt følge foreningsretlige principper og må ikke være udtryk for en omgåelse af den materielle selskabsret, der gælder for aktie- og anpartsselskaber.

Personselskaber er kendetegnet ved, at selskabsdeltagerne deltager aktivt i selskabets drift. Dette er forskelligt fra kapitalselskaber, hvor der ikke nødvendigvis forudsættes en aktiv deltagelse fra ejernes side.

Det er derfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse, at skuffevirksomheder ikke kan registreres i henhold til lov om erhvervsdrivende virksomheder. I forbindelse med registrering af et nyt S.M.B.A. vil styrelsen foretage en gennemgang af ikke blot virksomhedens vedtægter, men også af, om der reelt er tale om erhvervsdrift.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat juli 2010 om S.M.B.A.'er