Tinglysning i bilbogen

Faglig nyhedPrimo november 2010 er tinglysning af motorkøretøjer digitaliseret. Tinglysning af rettigheder i Bilbogen foregår nu via www.tinglysning.dk, hvor der også er online adgang til oplysninger i Bilbogen. Bekendtgørelse nr. 1213/2010 angiver, hvilke oplysninger det digitale dokument skal indeholde.

Virksomhedsret

Den 2. november 2010 blev tinglysning af motorkøretøjer digitaliseret. Tinglysning af rettigheder i Bilbogen foregår nu via www.tinglysning.dk

Samtidig er det nu muligt at søge online på oplysninger i Bilbogen om fx rettighedshaver, hovedstol og rentesats.

Hermed er tinglysning af fast ejendom og pant i biler overgået til Det Digitale Tinglysningssystem ved Tinglysningsretten i Hobro. Rettigheder i person- og andelsboligbogen tinglyses stadig på papir, men vil blive digitaliseret 21. marts 2011.

Bekendtgørelse nr. 1213 af 25. oktober 2010 om tinglysning i Bilbogen indeholder de administrative regler, der gælder for digital tinglysning af rettigheder i Bilbogen. Bekendtgørelsen angiver nærmere bestemmelser om, hvilke oplysninger, det digitale dokument skal indeholde, herunder hvad der skal angives i forbindelse med pantebreve, ejendomsforbehold samt påtegning.

I forbindelse med ejendomsforbehold og pantebreve er det vigtigt at bemærke, at disse skal konverteres til digitale ejendomsforbehold og pantebreve, inden der kan ske tinglysning af nye eller ændrede rettigheder over disse. De nærmere betingelser for konvertering er fastsat i kapitel 7 i bekendtgørelsen.

Tinglysningsretten har udarbejdet en publikation om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Publikationen kan hentes på www.tinglysningsretten.dk under ”publikationer”.

Bekendtgørelse nr. 1213 af 25/10 2010 om tinglysning i bilbogen