Andelsbolig- og personbogen bliver digital

Faglig nyhedFra d. 21. marts 2011 skal tinglysning i andelsbolig- og personbogen ske digitalt. Dermed er sidste fase af det store digitaliseringsprojekt inden for tinglysningsområdet sat i værk. Dette sker i kraft af bekendtgørelse nr. 216/2011.

Virksomhedsret

Tinglysning i andelsbolig- og personbogen skal fra d. 21. marts 2011 ske digitalt. Dette følger af bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden, nr. 216 af 15. marts 2011, jf. § 1, stk. 3. Det betyder, at tinglysning af pant i andelsboligbeviser, pant i løsøre, høstpant, ægtepagter og virksomhedspant fremover skal ske digitalt

FSR har i den forbindelse udarbejdet et notat vedrørende digital tinglysning i andelsbolig- og personbogen. Notatet og bekendtgørelserne om henholdsvis tinglysning i andelsboligbogen og personbogen kan findes nedenfor.

Notat vedrørende andelsbolig- og personbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen 

Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen