Ændringslov om almindelige fonde og faglige foreninger i høring

Faglig nyhedI forlængelse af den igangværende ajourføring af lovgivningen for erhvervsdrivende fonde har Justitsministeriet den 17.december sendt et ved sammenligning langt mindre gennemgribende forslag i høring om almindelige fonde og faglige foreninger.

Virksomhedsret

De væsentligste foreslåede ændringer vedrører fonde. De går ud på at

 • Kravene til fondsledelsens uafhængighed skærpes og kriterierne for udtræden af bestyrelsen og afsættelse af bestyrelsesmedlemmer justeres.
 • Kravet om aktiver for at omfattes af loven hæves fra 250.000 kr. til 1.000.000 kr. Aktivsum og egenkapital skal uændret stå i et rimeligt forhold til formålet.

Småfonde fastholdes i visse bestemmelser. Eksempelvis kravet om Civilstyrelsens godkendelse af vedtægtsændringer.

 • Der indføjes en legal definition af en ”fond”.
 • Væsentlige gavegivere og bidragydere sidestilles med stiftere.
 • Ubetydelige gaver kan uddeles af fonden, når det klart må antages, at gavegiver har ønsket dette.
 • Civilstyrelsen overtager opgaven vedrørende offentlighedens indsigt i fondes regnskaber fra SKAT. For faglige foreninger er denne opgave pålagt told- og skatteforvaltningen.

I forhold til den nugældende regulering omfatter offentlighedens krav om indsigt ikke længere vedtægter og ledelsesoversigter.

Den korte høringsfrist hen over julen er fastsat til den 10. januar 2014.

Se lovforslag og høringsbrev her:

Udkast_fondslov

Udkast_Høringsbrev

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag