EU-Kommissionen ønsker kommentarer til grønbog om god selskabsledelse (corporate governance)

Faglig nyhedEU-Kommissionen har udsendt en grønbog om god selskabsledelse (coporate governance), hvor der rejses en række spørgsmål om arbejdet i børsnoterede selskabers bestyrelser, aktionærernes involvering og håndhævelsen af eksisterende kodeks for god selskabsledelse.

Virksomhedsret

EU-Kommissionen har udsendt en grønbog om god selskabsledelse i børsnoterede selskaber (corporate governance). Grønbogen er udsendt med den hensigt, at god selskabsledelse skal hjælpe med at sikre vækst og bygge et stærkere europæisk erhvervsliv, modvirke skadelig kortsigtethed i virksomhedernes beslutninger og modvirke overdreven risikovillighed i europæiske virksomheder.

Grønbogen fokuserer på tre punkter:

  • Bestyrelsen: Fungerer bestyrelserne effektivt? Er sammensætningen hensigtsmæssig? Hvordan sikres variation i køn, nationalitet, professionel baggrund og færdigheder?
  • Aktionærernes forhold: Hvordan styrkes aktionærernes involvering i selskaberne? Hvordan beskyttes minoritetsaktionærer bedst? Kan der etableres bedre samarbejdsrelationer mellem aktionærer?
  • Hvordan styrkes overvågningen af og håndhævelsen af de eksisterende nationale retningslinjer for corporate governance? Skal der være mere detaljerede regler for, hvordan fravigelser fra retningslinjerne kan begrundes, jf. princippet om "comply or explain"? Skaltilsynsmyndighederne have øgede beføjelser til at kræve uddybende forklaringer i relation til forklaringer på afvigelser, som måtte fremgå af virksomhedernes redegørelser for selskabsledelse?

Kommentarer til grønbogen, der indeholder 25 spørgsmål, kan sendes til EU-Kommissionen senest den 22. juli 2011.

Læs grønbogen om coporate governance her.

Læs pressemeddelsen fra EU omkring grønbogen her.

Læs EUs memo omhandlende ofte stillede spørgsmål til emnet her.