Nye anbefalinger for aktivt ejerskab

Faglig nyhedKomitéen for god selskabsledelse har udsendt anbefalinger for aktivt ejerskab, som er rettet mod danske institutionelle investorer med aktier i danske børsnoterede selskaber.

Virksomhedsret

Daværende erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen bad i januar 2016 Komitéen for god selskabsledelsen om at udarbejde anbefalinger for aktivt ejerskab med henblik på at sikre, at danske børsnoterede selskaber får det aktive ejerskab fra deres investorer, som bidrager til selskabernes værdiskabelse.

Komitéen har til opgave at følge udviklingen i god selskabsledelse nationalt og international. Komitéen tilstræber kontinuitet i arbejdet med god selskabsledelse i Danmark, herunder hensyn til aktivt ejerskab.

Anbefalingerne er rettet mod danske institutionelle investorer, som har aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber. Disse anbefalinger er både til kapitalejere og kapitalforvaltere dvs. typisk investeringsforeninger, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter.

De 7 anbefalingers formål er at fremme selskabernes langsigtede værdiskabelse og dermed bidrage til højst muligt langsigtet afkast til investorerne. Anbefalingerne for god selskabsledelse og anbefalingerne for aktivt ejerskab er dermed gensidigt forstærkende i forhold til det fælles formål. Anbefalingerne opfordrer investorerne til at skabe transparens om, hvordan den pågældende investor udøver sit ejerskab.

Anbefalingerne siger i hovedtræk:

  1. Det anbefales, at institutionelle investorer offentliggør en politik for aktivt ejerskab i forbindelse med aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber.
  2. Det anbefales, at institutionelle investorer overvåger og er i dialog med de selskaber, de investerer i, under behørig hensyntagen til investeringsstrategien og proportionalitetsprincippet
  3. Det anbefales, at institutionelle investorer som del af politikken for aktivt ejerskab fastlægger, hvordan de kan eskalere deres aktive ejerskab udover den regelmæssige overvågning og dialog.
  4. Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab forholder sig til, hvordan de samarbejder med andre investorer med henblik på at opnå større effekt og gennemslagskraft.
  5. Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab vedtager en stemmepolitik og er villige til at oplyse, om og hvordan de har stemt
  6. Det anbefales, at politikken for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab identificeres og håndteres.
  7. Det anbefales, at institutionelle investorer mindst én gang årligt rapporterer om deres aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herunder stemmeaktivitet.

Anbefalingerne gælder fra den 1. januar 2017, og investorer med kalenderårsregnskab skal således afrapportere for første gang i foråret 2018. Komitéen vil årligt følge op på afrapporteringerne med henblik på at identificere, på hvilke områder Anbefalingerne for aktivt Ejerskab enten ikke følger med udviklingen på området, eller hvor der er behov for at vejlede investorerne.

 

For at se anbefalingerne med kommentarer, se her.