Erhvervsankenævnets kendelser i sager efter årsregnskabsloven – omgørelser af årsrapporter

Faglig nyhedErhvervsankenævnet er mulig klageinstans for en række administrative afgørelser. Herunder for Erhvervsstyrelsens afgørelser efter årsregnskabsloven, her om omgørelser af årsrapporter efter Erhvervsstyrelsens krav eller selskabets ønske.

Virksomhedsret

Erhvervsstyrelsens påbud efter årsregnskabslovens § 161, nr. 3, om omgørelser af årsrapporter kan indbringes for Erhvervsankenævnet efter lovens § 163.

Omvendt kan Erhvervsstyrelsen tillade omgørelse efter selskabets anmodning efter årsregnskabslovens § 135, stk. 5:

 

”Har styrelsen bekendtgjort, at en årsrapport er offentligt tilgængelig efter § 154, kan denne ikke omgøres ved en ny årsrapport, medmindre styrelsen tillader dette”.

 

I nedenstående to sager giver Erhvervsankenævnet medhold i Erhvervsstyrelsens afgørelser.

Den første vedrørte et krav som følge af forkert periodisering af sponsorindtægter, der nærmest var periodiseret efter, hvornår de var brugt, og ikke efter, hvornår de var indtjent.

I den anden sag var det selskabet, der ønskede at omgøre sin årsrapport, hvor nettoomsætningen var oplyst, selv om selskabet ikke havde været forpligtet hertil.

Erhvervsstyrelsen fandt ikke grundlag for at tillade dette efter hjemlen i årsregnskabslovens § 135, stk. 5. Årsrapporten havde jo ikke været fejlbehæftet, men blot været mere informativ end krævet.   

Sponsorindtægter forkert behandlet i fodboldklub – afgørelse stadfæstes    

Bordet fanger: Årsrapport med oplyst nettoomsætning kunne ikke omgøres

 

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag