Bæredygtighed i finansieringen - Tænkes der for kortsigtet på det finansielle marked?

Faglig nyhedESMA har netop udgivet et spørgeskema, som skal bidrage til ESMAs undersøgelse af, om aktørerne på det finansielle marked tænker for kortsigtet.

Virksomhedsret

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har i juni 2019 udgivet et spørgeskema, som sigter mod at undersøge, om den finansielle sektor presser virksomheder til kun at operere med en kortsigtet tidshorisont frem for at tænke langsigtet. Spørgeskemaet kommer som led i EU-Kommissionens handlingsplan om ‘Financing Sustainable Growth’.

ESMA opfordrer investorer, investeringsselskaber og andre med interesse heri til at besvare spørgeskemaet. Svarene vil bidrage til ESMAs undersøgelse af potentielle kilder, der tilskynder til kortsigtethed. ESMA vil gerne afdække områder, hvor eksisterende regler kan bidrage til utilsigtet kortsigtethed.

Spørgsmålene vedrører følgende områder:

  • Investeringsstrategi og investeringshorisont hos forskellige aktører, herunder deres prioritering mellem kort- og langsigtede værdier, og hvordan langsigtede værdi-drivere indgår i investeringsstrategien.
  • Oplysninger om ESG-faktorer og inddragelse heraf i investeringsstrategier.
  • Hvilken rolle dagsværdier spiller i investeringsbeslutninger.
  • Institutionelle investorers engagement.
  • Aflønning af investeringsforvaltere og selskabers ledelse.
  • Brugen af Credit Default Swaps.

Senest i december 2019 vil ESMA aflægge en rapport med undersøgelsens resultater.

Der er frist den 29. juli til at besvare spørgeskemaet. Find spørgeskemaet her.