EU-Kommissionen evaluerer konglomeratdirektivet

Faglig nyhedEU-Kommissionen har anmodet om evaluering af konglomeratdirektivet fra 2002. Finanstilsynet opfordrer i den forbindelse til at indsende eventuelle kommentarer.

Virksomhedsret

Den hurtige udvikling på finansmarkederne i 1990'erne førte til oprettelsen af finansielle koncerner, der leverer tjenesteydelser og produkter inden for forskellige sektorer på de finansielle markeder, de såkaldte finansielle konglomerater. Et konglomerat er en virksomhedsform, der som minimum driver to eller flere forskelligartede virksomheder.

I 1999 påpegede Europa-Kommissionens handlingsplan for finansielle tjenesteydelser behovet for at føre tilsyn med disse konglomerater på koncernplan og bebudede udarbejdelsen af tilsynslovgivning som supplement til sektorlovgivningen om banker, investering og forsikring. Det supplerende tilsyn, benævnt FICOD, blev indført med direktivet om finansielle konglomerater den 20. november 2002.

Rammerne for supplerende tilsyn med konglomerater har til hensigt at styrke og supplere hele regelsættet gældende for finansielle koncerner på tværs af sektorer og grænser. Fra et reguleringsmæssigt synspunkt bør der dog undgås yderligere lag af tilsyn, såfremt sektorkravene allerede er dækkende for alle de risikotyper, der kan opstå i en koncern.

Finanstilsynet har anmodet om kommentarer fra danske interessenter i forbindelse med den evaluering af konglomeratdirektivet fra 2002, som EU-kommissionen har iværksat. Evalueringen består af 21 spørgsmål om hvordan erfaringerne med direktivet har været, herunder om det fungerer tilfredsstillende.

Spørgsmålene er inden for følgende kategorier:

  • Formål med direktivet
  • Tilsynsbeføjelser – ”group risk” management
  • Tilsynnsbemyndigelser og koordiernering
Høringen er udarbejdet med henblik på at indsamle erfaringer om direktivet med om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat, dvs. undersøge hvorvidt formålet med direktivet bliver opfyldt.

Finanstilsynet ønsker eventuelle kommentarer senest 25. juli 2016.

 Spørgeskemaet kan findes her.