Efter finanskrisen - hvad sker der i den finansielle sektor?

Faglig nyhedFSR - danske revisorer sætter lup på den meget omfattende EU-regulering og nationale regulering for finansielle virksomheder på et aktuelt kursus i København den 9. juni 2015. Der vil bl.a. være indlæg om Revisorkommissionens arbejde med ændringer af revisorloven.

Virksomhedsret

FSR - danske revisorer vil på kursus den 9. juni 2015 sætte lup på EU-reguleringen og den nationale regulering for pengeinstitutter, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter mv.

Reguleringen i denne sektor er meget omfattende, og omfanget af regler er eksploderet efter finanskrisen. Der vil på kurset være fokus på en række aktuelle emner såsom aflønningsregler, hvidvaskregler, Finanstilsynets arbejde med ny hvidvasklov, arbejdet i Revisorkommissionen med de nye revisorregler af betydning for revision i finansiel sektor som følge af EU-forordningen om revision af PIE-virksomheder, revisionsudvalgenes rolle i finansielle virksomheder og dialog/samspil mellem finansinspektører og revisorer. Der vil desuden være indlæg om den finansielle sektors fremtidsudsigter.

Kurset vil have en varighed á 10 timer, og kvalificerer dermed til 10 timers obligatorisk efteruddannelse, jf. § 5 i efteruddannelsesbekendtgørelsen for godkendte revisorer.

Kurset er tilrettelagt af FSR - danske revisorers finansielle udvalg i samarbejde med Finanstilsynet og afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Se navne på foredragsholdere og tilmeld dig kurset her