Skærpede regler til bekæmpelse af hvidvask på vej

Faglig nyhedLovforslag fra Erhvervsministeren skal stramme op på bekæmpelse af hvidvask. FSR – danske revisorer har et forslag om særskilt undersøgelse i større pengeinstitutter inspireret af Tyskland.

Virksomhedsret

FSR – danske revisorer har i januar 2019 afgivet høringssvar til lovforslag om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed. En vigtig hensigt med lovforslagene er, at reguleringen skal være ajour med nye teknologier, der giver forretningsmuligheder i den finansielle sektor, men som også skaber udfordringer, i form af øget risiko for svindel og bedrageri.

Reelle ejere-oplysninger – en problematisk indberetningspligt
Revisor, og andre subjekter omfattet af hvidvaskloven, har pligt til at udføre kundekendskabsprocedurer. Subjekterne er dog ikke i dag underlagt en egentlig indberetningspligt. Erhvervsministeren foreslår, at subjekterne fremover skal indberette uoverensstemmelser i deres kunders reelle ejere-oplysninger.

FSR – danske revisorer afviser ikke, at fejlregistreringer kan være tilsigtet. Men ikke desto mindre er langt de fleste fejlregistreringer givetvis utilsigtet. Lovforslaget sondrer ikke mellem disse former for fejlregistreringer. Den manglende konkretisering af lovforslaget kan betyde, at revisor reelt bliver pålagt en indberetningspligt, der i første omgang tilkommer ledelsen at opfylde. Som reglerne er udformet i udkastet, kan indberetningspligten blive unødigt byrdefuld.

Lovforslaget implementer 5. hvidvaskdirektiv artikel 30, stk. 4.

FSR – danske revisorer foreslår obligatorisk hvidvask-undersøgelse
Folketingets partier har i lyset af verserende hvidvaskskandaler reageret ved at indgå aftale om strammere regler i den finansielle sektor. Et højere bødeniveau kan have en vis præventiv effekt. Men hvordan får erhvervslivet identificeret og løst problemerne, inden de opstår? FSR – danske revisorer foreslår en målrettet og lovpligtig hvidvask-undersøgelse i større pengeinstitutter udført af godkendte revisorer. Undersøgelsen skal blandt andet vise, om pengeinstitutternes overvågning af hvidvaskrisici er tilstrækkelig, og om personalet er ”gearet” til at opfylde den lovpligtige compliance. Inspirationskilden kommer fra Tyskland, hvor den eksterne revisor afgiver en lovpligtig særskilt erklæring om pengeinstituttets forretningsgange i relation til at bekæmpe hvidvask.

Læs FSR – danske revisorers høringssvar om indberetningspligten her.

Læs FSR – danske revisorers høringssvar om hvidvask-undersøgelsen her.