Kursus for revisor i finansiel sektor

Faglig nyhedFSR- danske revisorer afholder 9. juni 2015 kursus i den finansielle lovgivning, som har betydning for revisorer i finansielle virksomheder. Kurset omhandler emner, som er obligatoriske for revisor i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

VirksomhedsretUddannelse

Den 9. juni 2015 afholder FSR – danske revisorer kursus for revisorer i den finansielle sektor. Kurset er også relevant for andre med interesse i seneste nyt om lovgivning for de finansielle virksomheder. Kurset kan indgå som en del af de 180 obligatoriske efteruddannelsestimer, der påkræves certificerede revisorer over 3 år, jf. § 5 i bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer.

EU-reguleringen og den nationale regulering har i høj grad ændret sig i de seneste år i den finansielle sektor, og det er derfor vigtigt, at revisor holder sig opdateret om den nyeste lovgivning.

På kurset gives en dybere indsigt i den reguleringsmæssige ramme for de finansielle virksomheder. Der forventes i år at blive fokus på aflønningsregler, hvidvaskreglerne, reglerne for værdipapirhandel (MiFID II), revisionskomiteernes rolle i finansielle virksomheder, fremtidsudsigterne for de finansielle virksomheder og på den forventede udvikling samt, hvad vi kan lære fra den finansielle krise. 

Kurset forventes at have en varighed á 10 timer. Det nærmere program er under udarbejdelse med bidrag fra FSR – danske revisorers finansielle udvalg. Navne på foredragsholdere kommer senere.
Kurset bliver afholdt i København på Radisson Blu Scandinavia Hotel.  

Tilmeld dig allerede nu til kurset d. 9. juni 2015.

Tilmeld dig kurset her

I øvrigt er datoerne for de branchespecifikke kurser for revisorer m.fl. i pengeinstitutter/realkreditinstitutter henholdsvis forsikringsselskaber/pensionskasser fastlagt. Og det er allerede nu muligt at tilmelde sig. Indholdet af disse to kurser vil blive tilrettelægt med henblik på at dække områder, der er omfattet af §§ 6 og 7 i efteruddannelsesbekendtgørelsen.

Pengeinstitut-kursus den 16. november 2015 i København. Tilmeld dig her.

Forsikringsselskabs- og pensionskasse-kursus den 17. november 2015 i København. Tilmeld dig her.