Nyt risikobillede: Risici ved lavrentescenarie, Brexit mv.

Faglig nyhedDen finansielle stabilitet kan blive påvirket negativt af den usikre makrofinansielle situation. Dette fremgår af Finanstilsynets opdaterede risikobillede.

Virksomhedsret

Finanstilsynet er netop kommet med et opdateret risikobillede, hvor de væsentligste risici for de finansielle virksomheder er:

  • Vedvarende lave renter og risikopræmier
  • Pludselige stigende renter og faldende aktiekurser
  • Ejendomsprisfald
  • Uordnet Brexit
  • IT-risici
  • Hvidvask

Finanstilsynet vurderer, at der er sandsynlighed for, at det makrofinansielle risikobillede fortsat vil være domineret af lave renter og risikopræmier i længere tid. Det vil presse de finansielle virksomheders muligheder for at skabe afkast, og derfor er der en risiko for, at virksomhederne er villige til at påtage sig en større risiko for at kompensere for det lave renteafkast.

På den anden side er der også risiko for, at renterne pludselig stiger og ejendomspriserne falder. Begge scenarier er en aktuel risiko, som de finansielle virksomheder bør forholde sig til.

Derudover er der en risiko for, at UK forlader EU uden en aftale, hvilket kan påvirke det finansielle system i EU. Finanstilsynet vurderer, at konsekvensen af et uordnet Brexit er faldet, da myndighederne og branchen har iværksat tiltag. De finansielle virksomheder bør dog stadig forberede sig på uordnet Brexit, da det vil medføre en række juridiske og praktiske problemer.

På IT-området øges kravene til de finansielle virksomheder grundet et stigende trusselbillede og den fortsatte digitalisering af den finansielle sektor. Kravene øges tillige indenfor hvidvask, hvor de finansielle virksomheder risikere at medvirke til hvidvask og terrorfinansiering, hvis deres foranstaltninger ikke er gode nok. Finanstilsynet har på den baggrund planlagt målrettede indsatser på disse områder de kommende år.

Om risikobillede

Hvert halve år udarbejder Finanstilsynet et opdateret risikobillede. Risikobilledet har til formål at vurdere hvordan og i hvor høj grad virksomheder under tilsyn samt forbrugere og investorer er eksponeret mod konjunkturelle og makrofinansielle risici.

Risikobilledet bygger på deltagelse i nationale og internationale fora, herunder ESRB, DSRR samt de europæiske tilsynsmyndigheder EBA, EIOPA og ESMA. Derudover bygger risikobilledet på observationer fra blandt andet undersøgelser og Finanstilsynet egne analyser.

Du kan læse mere om Finanstilsynets risikobillede her.