Hvordan skaber vi et digitalt indre marked for blockchain?

Faglig nyhedNyt europæisk observationsforum opfordrer til vidensdeling om anvendelse af blockchain-teknologien.

Virksomhedsret

I bestræbelserne på at sikre en velfungerende og innovativ fintech-industri har EU-Kommissionen i februar 2018 oprettet et observationsforum, hvor relevante interessenter i fællesskab ser nærmere på blockchain-teknologien.

Europæiske innovatører tilbyder i dag blockchain baserede løsninger, ligesom en lang række af de store aktører inden for den finansielle sektor allerede har iværksat forundersøgelser af mulighederne for anvendelse af teknologien i deres forretningsmodeller. Disse udviklinger og erfaringer er centrale hensyn bag EU-Kommissionens initiativ om oprettelse af et observationsforum med fokus på blockchain-teknologien. Observationsforummet skal således udgøre et grænseoverskridende samarbejde med det formål at analysere tendenser, og ikke mindst løse de udfordringer, som teknologien også medfører.

Inden for finansielle tjenesteydelser og markeder er der særligt behov for at analysere effekter af blockchain på rapporteringsomkostninger og mulighederne for et mere effektivt tilsyn, hvor interessenterne vil have mulighed for at udveksle erfaringer i observationsforummet.

Blockchain-teknologien indeholder mange fordele herunder i særdeleshed øget sporbarhed og sikkerhed, når interessenter foretager online transaktioner på tværs af landegrænser. EU-Kommissionen oplyser, at næste skridt i bestræbelserne på et digitalt indre marked for blockchain er at undersøge, hvordan teknologien kan anvendes ved blandt andet moms- og skatterapportering. 

Læs EU-Kommissionens pressemeddelelse her.