Ændret direktiv om aktionærrettigheder i EU

Faglig nyhedLangsigtet engagement og bedre rettigheder for aktionærer i selskaber i EU er nøgleelementer i ændret direktiv om aktionærrettigheder.

Virksomhedsret

Ministerrådet vedtog den 3. april 2017 en række ændringer af direktiv om aktionærrettigheder (2007/36/EF).

Det reviderede direktiv om aktionærrettigheder (SRD II) er nu offentliggjort i EU-Tidende efter, at repræsentanter fra Europa-Parlamentet og Ministerrådet den 17. maj 2017 har underskrevet direktivet. 

Formålet med direktivet er overordnet at skabe langsigtet bæredygtighed for selskaber i EU gennem bedre rettigheder til aktionærer. Langsigtet engagement og aktivt ejerskab hos aktionærer samt øget gennemsigtighed skal blandt andet sikres via identifikation af aktionærer med henblik på, at disse får øget indflydelse på bestyrelsesmedlemmers vederlagspolitik, langsigtede strategier og mål.

FSR – danske revisorer udsendte i april 2017 nyheden ”Ministerrådet har godkendt direktivforslag om aktionærrettigheder”, hvori der redegøres yderligere for ændringerne af direktiv om aktionærrettigheder (2007/36/EF). 

Det reviderede direktiv om aktionærrettigheder har følgende officielle titel og nummer: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/828 af 17. maj 2017 om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab (EØS-relevant tekst). Direktivet kan læses her.

Direktivet er trådt i kraft den 9. juni 2017 og skal være implementeret i dansk ret senest den 10. juni 2019.