EU-direktivforslag om sammenkobling af europæiske virksomhedsregistre

Faglig nyhedEU-Kommissionen har fremsat direktivforslag om sammenkobling af europæiske virksomhedsregistre. Dette skal give nemmere adgang til informationer på tværs af landegrænser. Et element i direktivforslaget er minimumsstandarder for oplysninger samt at alle virksomhederne i EU tildeles et unikt nummer.

Virksomhedsret

Alle 27 medlemsstater i EU har i dag deres egne virksomhedsregistre, der alle varierer i mængden af information og tilgængelighed. Dette medfører besvær for virksomheder, der ønsker at etablere filialer eller finde oplysninger om samarbejdspartnere i andre medlemsstater. Samtidigt kan manglende information være med til at skabe et marked, som hverken potentielle samarbejdspartnere eller investorer har tillid til.

EU–Kommissionen foreslår, at der skabes en minimumsstandard for alle medlemslande vedrørende, hvilke informationer virksomhederne skal oplyse i de nationale virksomhedsregistre. For det andet ønsker EU–Kommissionen at skabe nogle klare rammer for, hvordan man tværnationalt kan udvikle og forbedre samarbejdet mellem de forskellige virksomhedsregistre.

For det tredje ønsker EU–Kommissionen, at virksomhedsregistrene hurtigere bliver opdateret med information fra virksomhedernes filialer i udlandet. Dette skal ses i lyset af, at det vil skabe et klarere billede for potentielle samarbejdspartnere og investorer af virksomheden som helhed.

Ydermere ønsker EU–Kommissionen at oprette et fælles europæisk register over virksomheder, hvor alle virksomhederne tildeles et unikt nummer.

 

FSR's notat om EU-Kommissionens direktivforslag

Direktivforslag februar 2011

Konkrete ændringsforslag i eksisterende selskabsdirektiver (1., 10. og 11. direktiv)