EU-Kommissionen gør status på kapitalmarkedsunionen - midtvejsevaluering

Faglig nyhedEU-Kommissionen har iværksat en række initiativer, der skal styrke finansieringen af europæiske virksomheder via kapitalmarkederne, herunder at styrke adgangen til risikovillig kapital. EU-Kommissionen gør status på initiativerne og modtager gerne forslag til yderligere tiltag.

Virksomhedsret

At etablere en europæisk kapitalmarkedsunion er et kerneelement i EU-Kommissionens "Investment Plan for Europe" med henblik på at skabe mere beskæftigelse og vækst. El del af kapitalmarkedsunionen vil være at reformere EU-landenes finansielle sektor, således at der sikres en tilstrømning af kapital til finansiering af presserende investeringer i infrastruktur, energiomstilling og i vækstvirksomheder.

Med en kapitalmarkedsunion skal det sikres, at den private opsparing i højere grad kanaliseres over i investeringer, og det skal sikres, at der i den private sektor sker en bedre risikodeling, at der fremkommer alternative finansieringskilder og at der kommer nye muligheder for investorer, både i detailleddet og blandt institutionelle investorer. At fjerne de hindringer, der måtte være for den frie bevægelse af kapital over landegrænser vil styrke den europæiske økonomiske og monetære union og gøre europæisk økonomi mere modstandsdygtig.

EU-Kommissionen udsendte i 2015 en handlingsplan for kapitalmarkedsunionen med 33 konkrete handlinger, der tilsammen skal udgøre EU's kapitalmarkedsunion. Heraf anfører EU-Kommissionen, at omtrent halvdelen, nemlig 15 af initiativerne, er blevet fuldført.

At etablere en kapitalmarkedsunion er fortsat et "prioriteret flagskib" i den nuværende EU-Kommissions funktionsperiode.

EU-Kommissionen har i januar 2017 udsendt et høringsdokument i form af en midtvejsevaluering om status på arbejdet med at etablere en kapitalmarkedsunion. EU-Kommissionen peger på, at den europæiske økonomi har behov for større og bedre kapitalmarkeder for at bryde den afhængighed, der er i mange lande af bankerne som finansieringskilde. Der peges på, at "the configuration of EU Capital markets is faced with significant change in the years ahead", hvilket givetvis hentyder til Brexit og til de skærpede regler, der gælder for bankernes kapital i henhold til retningslinjer fra Basel-komiteen.

Formålet med den høring, som EU-Kommissionen nu har iværksat: "Consultation document: Capital Market Union Mid-term Review 2017" er at søge feedback om, hvordan det nuværende program for en kapitalmarkedsunion kan opdateres, således at det udgør et stærkt fundament for udvikling af kapitalmarkederne i EU. Interesserede parter anmodes om at sende præcise og operationelle forslag om tiltag, som kan styrke og supplere de allerede fastlagte handlinger for at nå de ønskede mål.

Kommenteringsfristen over for EU-Kommissionen er den 17. marts 2017.

Download EU-Kommissionens høringsdokument: "Capital Markets Union Mid-term Review 2017".