Ministerrådet har godkendt direktivforslag om aktionærrettigheder

Faglig nyhedLangsigtede perspektiver betyder bedre konkurrenceevne for børsnoterede selskaber. Det vil være følgen af nyt direktiv om aktionærrettigheder. Aktionærerne får ved det nye direktiv om aktionærrettigheder større indflydelse på blandt andet aflønning af bestyrelsesmedlemmer.

Virksomhedsret

Finanskrisen har vist, at aktionærer alt for ofte understøtter ledelsens kortsigtede risikotagning og undlader at foretage indgående overvågning af de selskaber, de har investeret i. Dette er baggrunden for, at EU-Kommissionen i april 2014 fremlagde forslag til ændringer af direktiv om aktionærrettigheder (2007/36/EC).

Status på behandlingen af forslag til direktiv om aktionærrettigheder er, at Ministerrådet den 3. april 2017 har vedtaget em række ændringer. Det forventes, at det nye direktiv om aktionærrettigheder vil blive underskrevet af repræsentanter fra Europa-Parlamentet og Ministerrådet den 17. maj 2017, og derefter offentliggjort i EU-Tidende. Herefter er implementeringsfristen to år for medlemsstaterne.

Direktiv om aktionærrettigheder tilskynder til langsigtet engagement hos aktionærerne samt øget gennemsigtighed. At langsigtet engagement og øget gennemsigtighed har vægtet tungt hos lovgiver kommer til udtryk i følgende krav og betingelser i det nye direktiv om aktionærrettigheder:

  • Aflønning af bestyrelsesmedlemmer.
  • Identifikation af aktionærer.
  • Gennemsigtighed hos institutionelle investorer, kapitalforvaltere og stedfortrædende rådgivere.
  • Transaktioner med nærtstående parter.

Med hensyn til aflønning af bestyrelsesmedlemmer får aktionærerne udtrykkeligt indflydelse på vederlagspolitikken. Bestyrelsens vederlag vil blive fastsat ud fra en vurdering, hvori der indgår både finansielle og ikke-finansielle resultatkriterier herunder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer. I forlængelse heraf er det naturligvis afgørende, at aktionærerne bliver identificeret. I det nye direktiv om aktionærrettigheder indgår der således også et regelsæt med det formål at identificere aktionærerne for at lette udøvelsen af aktionærrettigheder (f.eks. stemmeret). Identifikation af aktionærer vil endvidere give aktionærerne flere muligheder for at ansvarliggøre ledelsen i selskaber og dermed sikre, at der bliver fastsat langsigtede strategier og mål.

Transaktioner mellem nærtstående parter er ligeledes et område, som aktionærerne ved det nye direktiv om aktionærrettigheder får udtrykkelig indflydelse på. Transaktioner mellem nærtstående parter skal godkendes af aktionærerne eller et overordnet tilsynsorgan i selskabet.  

Et vigtigt aspekt ved det nye direktiv om aktionærrettigheder er også øget gennemsigtighed hos institutionelle investorer, kapitalforvaltere og stedfortrædende rådgivere. Der er krav om, at førnævnte skal offentliggøre en politik om integration af aktionærernes engagement i deres investeringsstrategier, eller forklare hvorfor de ikke har valgt at inddrage aktionærerne.  

Ministerrådets pressemeddelelse om det nye direktiv om aktionærrettigheder kan læses her.

Download direktiv om aktionærrettigheder i den seneste version her.