Sammenkobling af europæiske virksomhedsregistre på vej

Faglig nyhedEt af de første resultatet under det danske formandskab blev opnået, da der ultimo januar 2012 var møde mellem det danske EU-formandskab og Europaparlamentets juridiske udvalg. De to lovgivende organer i EU nåede til politisk enighed om indholdet i et nyt direktiv, der skal bane vejen for sammenkobling af virksomhedsregistre i EU-landene.

Virksomhedsret

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn har udsendt pressemeddelelse om, at det første resultat nu er opnået under det danske EU-formandskab på området for det indre marked. Der er opnået en politisk enighed mellem Ministerrådet repræsenteret ved det danske EU-formandskab og Europa-Parlamentet ved det juridiske udvalg (JURI) om at vedtage et direktivforslag om sammenkobling af europæiske virksomhedsregistre.

Direktivforslaget blev fremlagt i februar 2011.

Den politiske enighed mellem Ministerråd og Parlament betyder, at forslaget om at sammenkoble de enkelte landes virksomhedsregistre må forventes vedtaget i løbet af kort tid, sandsynligvis i foråret 2012. Der skal ske en elektronisk sammenkobling, således at der bliver lettere adgang til at indhente oplysninger om status på selskabsretlige registreringer om selskaber i EU-landene og filialer af selskaber i andre lande. Den praktiske implementering ventes at strække sig over de næste 4-5 år. Herefter vil aktionærer og andre interessenter have let adgang til oplysninger fra de andre EU-landes selskabsregistre.

Læs mere på det danske EU-formandskabs hjemmeside:
http://eu2012.dk/da/NewsList/Januar/week-4/Business-registers

Baggrundsinformation:

Faglig orientering fra FSR - danske revisorer om EU-Kommissionens forslag om sammenkobling af virksomhedsregistre, marts 2011

EU-Kommissionens direktivforslag, februar 2011

Konkrete foreslåede ændringer til 1., 10. og 11. selskabsdirektiv