Nyt kreditregister skal bidrage til at sikre finansiel stabilitet

Faglig nyhedBanker giver oplysninger om danskernes gældsforhold til Nationalbanken og Finanstilsynet.

Virksomhedsret

Nationalbanken og Finanstilsynet har i samarbejde med bankerne og deres datacentraler opbygget et nationalt kreditregister. Kreditregisteret skal give myndighederne et bedre indblik i danskernes gældsforhold. Kreditregisteret skal også anvendes i det makroprudentielle tilsyn og derved kunne medvirke til at undgå en ny finanskrise.

Det danske kreditregister indeholder oplysninger om alle lån, inklusiv lån til husholdninger, herunder bevillingsgrundlag, sikkerhedsstillelse, renter og oplysninger om, hvorvidt lånet misligeholdt. Det danske kreditregister er oprettet som en form for pendant til det fælles europæiske kreditregister AnaCredit. AnaCredit indeholder oplysninger om individuelle banklån, der ydes til virksomheder i euroområdet. Husholdningsdata indsamles dog af en række lande og forventes senere tilføjet. AnaCredit modtager månedligt indberetninger fra alle institutioner i euroområdet. Det danske kreditregister indeholder på nogle områder flere detaljerede data end det fælles europæiske. Frekvensen af indberetningerne til det danske kreditregister er kvartalsvis fra store institutter og årlig fra små institutter.

Finanstilsynet og Nationalbanken fremhæver, at kreditregisteret vil styrke og opretholde den finansielle stabilitet. Derudover påpeger Finanstilsynet, at oplysningerne vil styrke inspektionerne i bankerne.

Nationalbanken modtager oplysningerne om danskernes gældsforhold i anonymiseret form. Det er således ikke muligt for Nationalbanken at se enkelte navne på borgerne i registeret. Finanstilsynet får derimod oplysningerne i ubehandlet form. Derved kan Finanstilsynet identificere, hvilke gældsforhold lønmodtagere og personligt ejede virksomheder har.

De første store banker har allerede sendt data til myndighederne. Finanstilsynet og Nationalbanken forventer, at de mindre banker bliver en del af kreditregisteret fra februar 2020. Herefter vil indberetningerne skulle ske hvert kvartal.

Kontakt