Sidste chance for at registrere reelle ejere

Faglig nyhed11.000 virksomheder risikerer at blive tvangsopløst, fordi de ikke har registreret reelle ejere. Erhvervsstyrelsen udsender i øjeblikket breve til virksomheder, som endnu ikke har registreret sine reelle ejere på Virk.dk. Hvis ikke de reelle ejere registreres inden 4 uger, sendes virksomhederne til tvangsopløsning i skifteretten.

VirksomhedsretOm revisorRevision

Danske virksomheder fik i maj 2017 pligt til at registrere de reelle ejere. Den øgede gennemsigtighed i ejerforhold på erhvervsområdet er med til at styrke indsatsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Langt de fleste virksomheder (96,5%) har gennemført registreringen af reelle ejere på Virk.dk, men nogle mangler stadig. Erhvervsstyrelsen udsender i øjeblikket breve om tvangsopløsning til de ca. 11.000 virksomheder, som endnu ikke har opfyldt registreringspligten. Virksomhederne får et varsel på 4 uger, og herefter sender styrelsen virksomhederne til tvangsopløsning i skifteretten.

Hvis revisor konstaterer, at reglerne om registrering af reelle ejere ikke er overholdt, skal revisor overveje, om der skal rapporteres om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på virksomhedens årsregnskab. Det kan du læse mere om her.


Se Erhvervsstyrelsens pressemeddelelse her