Hjælpepakke på skatteområdet vedtaget af Folketinget

Hjælpepakken på skatteområdet, som vedrører udskydelse af betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms m.v. blev vedtaget i dag den 17. marts.

Skat

Folketinget har i dag vedtaget lovforslaget om hjælpepakken på skatteområdet. Udsættelserne af fristerne på A-skat, B-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms træder i kraft i dag. Ændringerne på Skattekontoen træder først i kraft den 25. marts som følge af systemtilretninger.


Udsættelse af A-skat og am-bidrag

Fristerne for betaling af am-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Indberetningsfristerne er uændrede. 

Betydningen for store virksomheder

Fristerne for betaling af A-skat og am-bidrag

 • Fristen 30. april rykkes til 31. august
 • Fristen 29. maj rykkes til 30. september
 • Fristen 30. juni rykkes til 30. oktober

Betydningen for små og mellemstore virksomheder

Fristerne for betaling af A-skat og am-bidrag

 • Fristen 11. maj rykkes til 10. september
 • Fristen 10. juni rykkes til 12. oktober
 • Fristen 10. juli rykkes til 10. november


Udsættelse af B-skat og foreløbigt am-bidrag

Der skal hverken betales B-skat i april eller maj - og betalingerne rykkes to måneder.

 • Betalingsfristen 20. april rykkes til 22. juni
 • Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december

Det kan være hensigtsmæssigt, hvis overskuddet i virksomheden er ændret at rette eller annullere B-skatterater/indbetalingskort i skatteyders forskudsopgørelse på skat.dk.

Ændrer skatteyder i B-skatteraterne modtager skatteyder automatisk nye indbetalingskort eller betalingslinje i TastSelv til de resterende måneder af året. Hold øje med Nets Betalingsservice (PBS), hvis B-skat betales automatisk, da det ikke automatisk reguleres efter ændringer i TastSelv.


Udsættelse af afregning- og betalingsfrist for moms

Skatteyder kan indberette til den oprindelige frist, hvilket kan være en fordel, hvis man skal have moms tilbage.

Indberetning og betaling skal ellers senest ske til de udskudte frister.


Betydning for virksomheder, som afregner månedligt

 • Fristen 27. april rykkes til 25. maj
 • Fristen 25. maj rykkes til 25. juni
 • Fristen 25. juni rykkes til 27. juli.

Betydningen for virksomheder, som afregner kvartalsvis

 • Fristen 2. juni 2020 rykkes til 1. september 2020

Fristen 1. september vedrører herefter perioderne

 • 1. januar -31. marts 2020 og 1. april – 30. juni 2020


Betydningen for virksomheder, som 
afregner halvårligt

 • Fristen 1. september 2020 rykkes til 1. marts 2021

Fristen 1. marts 2021 vedrører herefter perioderne

 • 1. januar - 30. juni 2020 og 1. juli – 30. december 2020


Overvej ændringer på skattekontoen
Hjælpepakken indeholder derudover adgang for skatteyder til at forhøje loftet på skattekontoen til 10 mio. kr.

I dag er loftet på 200.000 kr., og for de virksomheder, der har likviditet til at betale A-skat og moms til de ordinære frister kan det give god mening at forhøje loftet.

Indestående på skattekontoen forrentes ikke, men der er heller ikke negativ rente.

Ændringerne på skattekontoen er dog først muligt pr. 25. marts, da systemet skal tilrettes.