Kompensation for omsætningsnedgang: Hjælpepakke til selvstændige

Regeringen foreslår en midlertidig kompensationsordning for selvstændige. Ordningen giver kompensation for omsætningsnedgang hos de selvstændige erhvervsdrivende.

FinansieringRegnskab

Alle landets mindre selvstændige er hårdt ramt i forbindelse med udbredelsen af coronavirus. Det har medført store økonomiske konsekvenser og mange virksomheder kan sandsynligvis se ind i en konkurs, hvis ikke de får en hjælpende hånd.

Regeringen foreslå en midlertidig kompensationsordning for selvstændige, hvor de kompenseres for nedgang i deres omsætning.

Mere end 30 procent nedgang
Selvstændige, der oplever mere end 30 procent nedgang i omsætningen, som konsekvens af COVID-19 virus, kan blive kompenseret.

Kompensationen udgør 75 procent af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Kompensationen kan udgøre op til 34.500 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Tidsperiode for kompensation
Kompensationen kan maksimalt ydes i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni.

Hvem er omfattet?
Det er et krav for at opnå kompensation, at den selvstændige eller lille erhvervsdrivende ikke har mere end 10 fuldtidsansatte.

Hvordan opnås kompensationen?
Den konkrete model er ikke fastlægges endnu og regeringen har ikke forhandlet en endelig aftale på plads med Folketingets øvrige parter.

Når ordningen ligger fast, er det pt. meningen at virksomhederne kan søge kompensation via www.virksomhedsguiden.dk  

Faktaark om ordningen
Se faktaark om midlertidig kompensationsordning for selvstændige.

Kilde: www.fm.dk

Kontakt

  • Sara Sayk

    SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129