Kompensation for virksomhedernes faste udgifter: Hjælpepakke til virksomhederne

Regeringen foreslår at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække. Ny hjælpepakke til virksomhederne på vej.

RegnskabFinansiering

Virksomhederne er hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus. Nogle omkostninger kan tilpasses den faldende efterspørgsel, mens der er en del faste omkostninger som ikke kan reduceres i takt med den faldende omsætning.

Regeringen fremlægger i dag en model for kompensation for nogle af de udsatte virksomheders faste udgifter, eksempelvis udgifter til uopsigelige kontrakter.

Kompensation kræver stort fald i omsætningen
Kompensationen målrettes de virksomheder der har et stort fald i omsætningen, som defineres som et fald på mere end 40 procent på det indenlandske marked.

Kompensationen dækker faste udgifter
De præcise faste udgifter der forventes at blive kompenseret for er ikke nærmere fastlagt, men der benyttes betegnelsen ”uopsigelige kontrakter”.

Kompensationen udgør 25 – 80 procent af de faste udgifter.

Tidsperiode for kompensation
Kompensation vil dække op til tre måneder. Der er ikke fastsat nærmere tidsafgrænsning.

Udbetalingen vil ske ud fra en forventning i omsætningsfaldet og kan derfor udbetales hurtigst muligt når aftalen er forhandlet på plads.

Hvis omsætningen efterfølgende viser sig at være faldet væsentligt mindre, skal kompensationen tilbagebetales.

Hvem er omfattet?
Alle virksomheder på tværs af brancher er omfattet og skal kunne få kompensation.

Hvordan opnås kompensationen?
Den konkrete model er ikke fastlægges endnu og regeringen har ikke forhandlet en endelig aftale på plads med Folketingets øvrige parter.

Faktaark om ordningen
Se faktaark om midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter.

Kilde: www.fm.dk

Kontakt

  • Sara Sayk

    SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129