Kompensation for freelancere mv. Ny hjælpepakke

Der indføres en midlertidig kompensationsordning for selvstændige uden CVR-nr., der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve et indtægtstab. Ny hjælpepakke for freelancere.

SMV

Regeringen og Folketingets partier har endvidere lanceret en hjælpepakke til selvstændige uden et CVR-nr. Det drejer sig blandt andet om kunstnere, freelancere, personer med mindre indkomst eksempelvis eksamensvagter, visse sæsonarbejde og løsarbejdere inden for restaurationer.

Den selvstændige kan få dækket 75 pct. af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Personen skal på tro- og love anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 pct. som konsekvens af COVID-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020.  

Det vil blive undersøgt, hvorvidt 0-timerskontraktansatte vil kunne være omfattede af ordningen.

Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til mindst 15.000 kr. månedligt i gennemsnit.

For personer, der ikke historisk har en B-indkomst, vil der blive fastlagt en administrationsmodel.

Begrænsninger

Det er et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 0,8 mio. kr. i 2020.

Udeståender

Bekendtgørelsen og administrationsmodel udestår fortsat og der kan forekomme nuancer og detaljer der først fastlægges i denne og som kan have betydning for kompensationen. 

Faktaark: Aftale om COVID-19-initiativer

Kilde: www.fm.dk