Ny likviditetskaution til eksportvirksomheder målrettet SMV’erne

Kaution fra EKF der er særlig målrettet coronaramte små og mellemstore virksomheder inden for eksport og internationalisering.

FinansieringSMV

Danmarks grænser er åbne for transport af varer, og dermed er selve de fysiske rammer for eksport til stede.

Men for den enkelte eksportvirksomhed er det afgørende, at der er sikkerhed omkring likviditeten og forsikringsforholdene.

EKF Danmarks Eksportkredit har derfor lanceret en ny likviditetskaution der skal hjælpe de mange eksportvirksomheder. 

Likviditetskaution skal bakke op om de mange danske eksportører, som havner i likviditetsproblemer, fordi indtægterne går ned, mens der stadig er udgifter til løn og leverandører. 

Dækning

EKF dækker med likviditetskautionen 80 procent af bankernes eventuelle tab på nye lån, der går til at sikre eksportvirksomhedernes likviditet. 

Det vil ifølge EKF give bankerne øget incitament til at yde den nødvendige likviditet til SMV’erne, hvilket kan blive essentielt for mange virksomheder.

Virksomhederne skal kontakte deres bank for at få en likviditetskaution.

Kriterier og ikrafttrædelse

EKF kommer snarest med nærmere information om likviditetskautionen og hvem, der kan få adgang til den samt hvornår den træder i kraft.

Læs mere på EKF’s hjemmeside