Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere.

SMVSkat

Trepartsaftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte.

I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Nærmere om aftalen og den samlede økonomi for trækket på de offentlige udgifter i forbindelse med COVID19 fremgår af faktaark nedenfor:

Trepartsaftale om midlertidig løn-kompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

Faktaark om status på erhvervs- og jobrettede tiltag som afbøder konsekvenserne af COVID-19
 
Faktark om trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00.

 
Kilde: www.fm.dk