Corona-hjælpepakker – pas på svindlere

MedlemsnyhedRevisorer spiller en central rolle med at rådgive om og medvirke til at sikre, at midlerne i de store hjælpepakker i så stort et omfang som muligt bliver kanaliseret ud til virksomhederne efter reglerne. Men pas på revisorer – der er desværre en gruppe af økonomisk kriminelle derude, som vil forsøge sig på et nyt ”forretningsområde” med allerede afprøvede fremgangsmåder – fiktive det ene og andet.

RevisionRegnskab

Corona og efter Corona – det er usikre tider!

Revisorer vil lige om lidt få travlt med at hjælpe virksomhederne med de uset store hjælpepakker, som Erhvervsstyrelsen i disse dage arbejder på højtryk for at få klar, så virksomhederne kan ansøge og få midler til rådighed.

I den sammenhæng skal der være opmærksomhed om, at alle de løsthængende milliarder er et fristende mål for kriminelle. De har værktøjer og erfaring i rigt mål efter udtyndingen af skatte- og revisorkontrol samt den nemme adgang til selskabsstiftelser. Og vi erfarer desværre, at vores medlemmer allerede nu modtager forespørgsler om, hvordan hjælpepakkerne kan udnyttes.

pas på – særligt med klienter, I aldrig før har set!

Det være sig selskaber, der har fravalgt revisor, og selvstændigt erhvervsdrivende, der aldrig har benyttet revisor. Men det kan også være eksisterende kunder, som bevidst går over stregen.

For at modtage kompensation fra hjælpepakkerne, skal en række kriterier nemlig være opfyldt, og her er der mulighed for at fifle til modtagerens store fordel – det kunne fx være at ansøge om kompensation for medarbejdere, som hjemsendes, men som stadigvæk arbejder, at man ”glemmer” at anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i kompensationsperioden, i en koncern flytter man aktivitet rundt for at udnytte ordningerne mest muligt, nedgangen i omsætning er ikke COVID19-relateret, omsætning placeres uden for kompensationsperioden for at afspejle en stor nedgang, antal ansatte overstiger kriterierne, der medtages faste udgifter, som er variable, virksomhederne ændrer registrering af aktivitet for at tilhøre kategorien af virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke osv.

Vi ved, at kreativiteten er derude, så vær særlig opmærksom i disse tider, så hjælpepakkerne når ud til rette modtagere.