Detailbranchen

På branchedagen for detailhandlen dykker vi ned i aktuelle problemstillinger, der er generelle i forhold til selskaber i branchen.

Uddannelse

Eksperter giver dig indsigt i de nyeste regler inden for revision, regnskab og skat, der relaterer sig til detailhandlen. Du får inspiration til at drøfte relevante problemstillinger med dine kunder i branchen.

Udbytte:

  • Få indblik i aktuelle problemstillinger, der vedrører selskaber i detailbranchen
  • Bliv skarp på særlige revisions-, regnskabs- og skattemæssige forhold i branchen
  • Bliv inspireret til at tage en dialog med dine kunder om bl.a.værdiansættelse af varelager, nye muligheder inden for betalingssystemer samt problemer og potentialer ved nethandel.

Afholdelse og sted:

Odense den 5. november 2019

 


Tilmeld dig efteruddannelse

Gå til Kursusplanlæggeren