Revisoren som ledelsens sparringspartner i en digital tid

Styrk din forståelse for de forretningsmæssige processer, der påvirkes af nye teknologier, og bliv bedre i stand til at rådgive dine kunder om, hvordan de bedst muligt lykkes i en digital tidsalder.

På dette kursus får du en håndgribelig og praktisk værktøjskasse, som du kan anvende til at analysere, hvordan den digitaliserede virksomhed kan/skal fungere. Kurset styrker din evne til at identificere risici og potentialer ved din egen og dine kunders digitale forretningsstrategier.

 

Efter kurset vil du kunne:

  • Forstå den globaliserede, digitale økonomis markedsmekanismer, og hvordan leverancesystemer påvirkes af nye teknologier
  • Analysere hvordan den digitaliserede virksomhed kan/skal fungere
  • Sparre omkring økonomiske konsekvenser på top- og bundlinje
  • Vurdere en transformations tidsmæssige forløb og budgetmæssige konsekvenser
  • Vurdere en transformations risikoprofil og foreslå risikominimerende tiltag og alternativer

Afholdelsessted og tilmelding

Glostrup, 29. oktober 2019


Tilmeld dig efteruddannelse

Gå til Kursusplanlæggeren