Revisors rådgivning ved værdiansættelse af investeringsejendomme

Få indsigt i de relevante og centrale problemstillinger i forbindelse med erhvervelse af forskellige typer investeringsejendomme.

Uddannelse

På kurset lærer du, hvordan du i købsfasen beregner ejendommes markedsvær­di – og du får styr på værdiansættelse af forskellige typer af erhvervs- og boligudlejningsejendomme og i mindre grad den regnskabs- og skattemæssige behandling af erhvervsejendomme.

Kurset er opbygget i tre dele med følgende hovedindhold:

Del 1 (ca.25%) - Forudsætninger og grundlag for værdiansættelsen

Del 2 (ca. 40%) - Fundamentet for værdiansættelse af investeringsejendomme

Del 3 (ca. 10%) - Opsamling og praktisk eksempel på vurdering af erhvervsejendomme

Del 4 (ca. 25%) - 'Særlige ejendomme' - Grundlag op beregningsmetoder

Du bliver præsenteret for praktiske eksempler, cases og øvelser i at anvende de værdiansættelsesmodeller, der gennemgås. Under hensyntagen til den komprimeret gennemgang, vil der ikke være tid til løsning og gennemgang af opgaver.

Afholdelsessted og tilmelding:

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig efteruddannelse

Gå til Kursusplanlæggeren