Revisors rådgivning ved værdiansættelse af investeringsejendomme

Få indsigt i de relevante og centrale problemstillinger i forbindelse med erhvervelse af forskellige typer investeringsejendomme.

Uddannelse

På kurset lærer du, hvordan du i købsfasen beregner ejendommes markedsvær­di – og du får styr på værdiansættelse af forskellige typer af erhvervs- og boligudlejningsejendomme og i mindre grad den regnskabs- og skattemæssige behandling af erhvervsejendomme.

Kurset er opbygget i tre dele med følgende hovedindhold:

Del 1 (ca.25%) - Forudsætninger og grundlag for værdiansættelsen

Del 2 (ca. 40%) - Fundamentet for værdiansættelse af investeringsejendomme

Del 3 (ca. 10%) - Opsamling og praktisk eksempel på vurdering af erhvervsejendomme

Del 4 (ca. 25%) - 'Særlige ejendomme' - Grundlag op beregningsmetoder

Du bliver præsenteret for praktiske eksempler, cases og øvelser i at anvende de værdiansættelsesmodeller, der gennemgås. Under hensyntagen til den komprimeret gennemgang, vil der ikke være tid til løsning og gennemgang af opgaver.

Afholdelsessted og tilmelding

Taastrup den 29. oktober 2019

Aarhus den 6. november 2019


Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig efteruddannelse

Gå til Kursusplanlæggeren