Finanstilsynets certificerede revisorer

Uddannelse

Bliv opdateret om den finansielle lovgivning på de områder, som har betydning for revisorer, der arbejder i eller med forsikringsselskaber, pensionskasser, pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Vores undervisere giver dig vigtig viden om udviklingstendenser, nye regler og metoder for regnskabsaflæggelse, revision og god ledelsesskik i finansielle virksomheder.

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig efteruddannelse

Gå til Kursusplanlæggeren